فاکتور رشد بافت همبند

در این صفحه تعداد 347 مقاله تخصصی درباره فاکتور رشد بافت همبند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاکتور رشد بافت همبند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ACTB; Beta-actin; ALDH1A3; Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, member A3; ANX; Annexin; ANXA1; Annexin A1; ANXA1Ac2-26; peptide of the ANXA1; ARPE-19; human retinal pigment epithelium cells; BRB; blood retinal barrier; CTGF; Connective Tissue Growth Factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; LC-MS/MS; liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry; CF; cystic fibrosis; MMP; matrix metalloproteinase; DCD; dermcidin; AD; atopic dermatitis; DSG; desmoglein; DSC; desmocollin; CDSN; corneodesmosin; SCX-HPLC; strong cation exchange high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ACE2; angiotensin I converting enzyme 2; AGT; angiotensinogen; ATI; alveolar epithelial cells type I; ATII; alveolar epithelial cells type II; BALF; bronchial alveolar lavage fluid; BMP2; bone morphogenetic protein 2; BMPR1A; bone morphogenetic protein re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Inflammation; Tumorigenesis; Villus Regeneration; Mouse Model; ANKRD1; ankyrin repeat domain 1; APC; adenomatous polyposis coli; ChIP; chromatin immunoprecipitation; COX-2; cyclooxygenase 2; CREB; cyclic adenosine monophosphate response element binding pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ACE; angiotensin converting enzyme; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; AKI; acute kidney injury; ANGII; angiotensin II; AT1; angiotensin II receptor type 1; AMPKα; AMP-activated protein kinase α; α-SMA; α-smooth muscle actin; CKD; chronic kidn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; TGF-β; transforming growth factor-β; CTGF; connective tissue growth factor; ET-1; endothelin-1; Wnt1; wingless-type MMTV integration site family member 1; PDGF; platelet-derived growth factor; α-SMA; α-smooth muscle actin; Transforming growth factor-Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; α-SMA; α-smooth-muscle-actin; CCL2; chemokine (C-C motif) ligand 2; CCR2; chemokine receptor 2; Col1a1; collagen 1a1; Col1a2; collagen 1a2; Col3a1; collagen 3a1; Ctgf; connective tissue growth factor; DAMP; damage-associated molecular pattern; ECM; extr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Furan; Liver cancer; Epigenetic; miRNAs; miR-375; ANT; adjacent tissue; CTGF; connective tissue growth factor; H3K9; histone 3 lysine 9; H3K27; histone 3 lysine 27; miRNAs; microRNAs; NT; normal tissue; TRT; treatment-related cholangiofibrotic tissue; YAP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; CTGF; connective tissue growth factor; DMOG; dimethyloxalyl glycine; HIF; hypoxia inducible transcription factor; HRE; HIF responsive element; PHD; prolyl hydroxylase domain enzymes; TAZ; transcription co-activator with PDZ-binding motif; TGFβ; transform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; αSMA; alpha smooth muscle actin; COL1; type 1 collagen; CTGF; connective tissue growth factor; ECM; extracellular matrix; FN1; fibronectin 1; HPRT; hypoxanthine-guaninephosphoribosyltransferase gene; HTS; hypertrophic scar (s); siRNA; small interfering R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ACTA2; Actin, alpha, smooth muscle; ANGPTL4; Angiopoietin-like 4; ANOVA; Analysis of variance; AXIN; Axis inhibition protein; BMP; Bone morphogenic protein; BMPR1B; BMP receptor 1B; CACNA2D3; Calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 3; CC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ET-1; endothelin-1; ETAR; endothelin receptor A; ETBR; endothelin receptor B; PI3K; phosphatidylinositol 3-kinase; ERK; extracellular signal-regulated kinase; CTGF; connective tissue growth factor; Egr-1; early related gene; HIF-1; hypoxia inducible facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Ultrasound-targeted microbubble destruction; Sonoporation; Cationic microbubbles; Renal fibrosis; Unilateral ureteral obstruction; Connective tissue growth factor; Transforming growth factor-β; Gene delivery; RNA interfering; Short hairpin RNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AngII; angiotensin II; ARB; angiotensin receptor blocker; AT1R; AT1 receptor; AT2R; AT2 receptor; CVD; cardiovascular disease; DBP; diastolic blood pressure; CMC; carboxymethyl cellulose; CTGF; connective tissue growth factor; ECM; extracellular matrix; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Akt/PKB; protein kinase B; apo(a); apolipoprotein a1; BMP; bone morphogenetic protein; CTGF; connective tissue growth factor; Dcn; decorin; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; EGFR; epidermal growth factor receptor; ErbB; erythroblast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AOS; aneurysm-osteoarthritis syndrome; CTGF; connective tissue growth factor; ECM; extracellular matrix; MFS; Marfan's syndrome; MMP; matrix metalloproteases; TGF-β; transforming growth factor β; VSMC; vascular smooth muscle cell; LDS; Loeys-Dietz syndr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; BM; basement membrane; ECM; extracellular matrix; TNF-α; transforming growth factor-α; IL-6; interleukin-6; KGF; keratinocyte growth factor; FGF; fibroblast growth factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; CTGF; connective tissue growth factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Apoe; Apolipoprotein e; CTGF; Connective tissue growth factor; CNN; Calponin; DN; Dominant negative; ECM; Extracellular matrix; FBS; Foetal bovine serum; HG; High glucose; LCA; Left common carotid artery; mRNA; Messenger ribonucleic acid; MASM; Mouse Aort
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; asiCTGF; asymmetric small interfering RNA targeting connective tissue growth factor; asiRNA; asymmetric small interfering RNA; cp-asiRNA; cell-penetrating asymmetric small interfering RNA; cp-asiCTGF; cell-penetrating asymmetric small interfering RNA; CTG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; CFs; cardiac fibroblasts; CMFs; cardiac myofibroblasts; FBS; fetal bovine serum; TGF-β1; transforming growth factor-β1; α-SMA; α-smooth muscle actin; FoxO; forkhead box type O; CTGF; connective tissue growth factor; p21(WAF1/CIP1); p21-cyclin-dependen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; OV; Opisthorchis viverrini; CCA; cholangiocarcinoma; NEC; nanoencapsulated curcumin; PZQ; praziquantel; PDF; periductal fibrosis; BC; bile canaliculi; Cur; curcumin; ALT; alanine transaminase; MMP; matrix metalloproteinases; TIMP; tissue inhibitors of MMP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; CTGF; connective tissue growth factor; ELISA; enzyme-linked immuno assay; GST; glutathione transferase; M-CSF; macrophage colony-stimulating factor; NF-κB; nuclear factor-kappa B; OPG; osteoprotegerin; RANK; receptor activator of NF-κB; RANKL; receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Rosiglitazone; Troglitazone; 15d-PGJ2; JNK; p38 MAPK; ERK; AKT; CTGF; connective tissue growth factor; CCN; cyr61, ctgf, neuroblastoma over-expressed gene; Nov; neuroblastoma over-expressed gene; ECM; extracellular matrix; PRK; photorefractive keratectomy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; GGPPS; geranylgeranyl diphosphate synthase; GGPP; geranylgeranyl pyrophosphate; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A; CCl4; carbon tetrachloride; ECM; extracellular matrix; COL1A1; type I collagen; HCV; hepatitis C virus; NASH; non-alcoholic stea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ActD; actinomycin D; CTGF; connective tissue growth factor; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; JNK; c-Jun N-terminal kinase; MAPK; mitogen-activated protein kinase; PTX; pertussis toxin; S1P; sphingosine 1-phosphate; SK; sphingosine kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; CTGF; connective tissue growth factor; TGFβ; transforming growth factor beta; SK; sphingosine kinase; S1P; sphingosine 1-phosphate; α-SMA; α-smooth muscle actin; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DPBS; Dulbecco's modified phosphate-buffered sal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Akt/PKB; protein kinase B; AMOT; gene encoding angiomotin; AREG; amphiregulin; BIRC; baculoviral IAP repeat containing protein; βTRCP; beta-transducin repeat containing protein; CD95; cluster of differentiation 95; CDK1; cyclin-dependent kinase 1; CK1δ/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AF-1; antiflammin-1; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; BLH; bleomycin hydrolase; BLM; bleomycin; BLT; bleomycin lung toxicity; CCL12; chemokine ligand-12; CCL2; chemokine ligand-2; COL1; type 1 collagen; CTGF; connective tissue growth factor; DNA; deoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; CCAAT; cytidine-cytidine-adenosine-adenosine-thymidine; CHOP; CCAAT/enhancer binding protein homologous protein; CTGF; connective tissue growth factor; FFA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AC; adenylate cyclase; ALK5; activin receptor-like kinase 5; Ang II; angiotensin II; CCK-8; cell counting kit-8 kits; CREB; cAMP response element binding protein; CTGF; connective tissue growth factor; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AF; atrial fibrillation; AngII; angiotensin II; CTGF; connective tissue growth factor; CY11B2; aldosterone synthase; LA; left atrium; LOX; lysyloxidase; miR-21; microRNA-21; MR; mineralocorticoid receptors; RacET; transgenic mice with cardiac overexpressi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; DCM; diabetic cardiomyopathy; L6H9; (E)-2,6-difluoro-4′-methoxychalcone; Cur; curcumin; DHE; dihydroethidium; HG; high glucose; ARE; antioxidant-responsive element; NQO-1; NADPH quinine oxidoreductase-1; ROS; reactive oxygen species; HO-1; heme oxygenas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; BOO; bladder outlet obstruction; BSMCs; bladder smooth muscle cells; TGF-β1; transforming growth factor-beta1; ECM; extracellular matrix; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; α-SMA; α-smooth muscle actin; 3′-UTR; 3′-untranslated region;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Kidney fibrosis; Smad proteins; TGF-β1; Bone morphogenetic proteins; Inhibitors; micro-RNAs; ALK1-6; activin receptor-like kinase 1-6; BAMBI; BMP and activin receptor membrane bound inhibitor; BMP; bone morphogenetic protein; CKD; chronic kidney disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; αMyHC; alpha-myosin heavy chain; LoxP; locus of crossover P1; LADMA; Levenshtein Automata based Degenerate Motif Annotator; NFA; non-deterministic finite state automata; PBS; phosphate buffered saline; %EF; percent ejection fraction; HR; heart rate; Anp;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Extracellular Vesicles; Hepatic Stellate Cell; Lipotoxicity; Liver Fibrosis; miRNAs; B2M; β2-microglobulin; CDAA; choline-deficient l-amino acid; CSAA; choline supplemented l-amino acid; CTGF; connective tissue growth factor; fsDMEM; Dulbecco's modifie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AMPK; AMP-activated protein kinase; BNP; B-type natriuretic peptide; Cilo; cilostazol; CTGF; connective tissue growth factor; DIC; Dox-induced cardiomyopathy; Dox; doxorubicin; HMGB1; high-mobility group box 1; HO-1; heme oxygenase 1; LVEDD; left ventricl