پردازش زیستی متمرکز

در این صفحه تعداد 73 مقاله تخصصی درباره پردازش زیستی متمرکز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پردازش زیستی متمرکز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; Acetone-butanol-ethanol fermentation; Modular metabolic engineering; Twin-clostridia consortium; Genetic system; Consolidated bioprocessing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; Biobutanol; Biorefineries; Bioprocess design; Consolidated bioprocessing; Economic analysis; Energy efficiency analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; GHG; Green house gases; IMRB; Indian Market Research Bureau; NIIST; National Institute of Inter Disciplinary Science and Technology; TIFAC; Technology Information, Forecasting and Assessment Council; IIT; Indian Institute of Technology; TERI; Tata Energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; KIV; 2-ketoisovalerate; KMV; 2-keto-3-methyl-valerate; TCA; tricarboxylic acid; FAMEs; fatty acid methyl esters; FAEEs; fatty acid ethyl esters; FFAs; Free fatty acids; ACP; acyl carrier protein; AccABCD; ATP-dependent-acetyl-CoA carboxylase; PKS; Polyket
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; Inulin; Ethanol production; Oxidation-reduction potential control; Consolidated bioprocessing; Metabolic flux analysis; Kluyveromyces marxianus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; AF; arabinofuranosidase; AGA; apiogalacturonan; CBH; cellobiohydrolase; CBM; carbohydrate-binding motif; CDH; cellulose dehydrogenase; CWDE; cell wall deconstructing enzyme; D-Dha; 3-deoxy-d-lyxo-2-heptulosaric acid; EG; endoglucanase; FAE; ferulic acid e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; Bioreactor design; Consolidated bioprocessing; Gene expressing system; Solid state fermentation; Cellulase; Strain improvement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; ABE; acetone-butanol-ethanol; ADH; alcohol dehydrogenase; AFEX; ammonia fiber explosion; ALDH; acetaldehyde dehydrogenase; ARAA; arabinose isomerase; ARAB; ribulokinase; ARAD; ribulosephosphate-4-epimerase; CBP; consolidated bioprocessing; CF; co-ferm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; ABE; acetone, butanol and ethanol; B. subtilis; Bacillus subtilis; BACs; bacterial artificial chromosomes; CBM; carbohydrate binding modules; CIChE; chemically inducible chromosomal evolution; CBP; consolidated bioprocessing; C. glutamicum; Corynebacteriu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; AD; anaerobic digestion; BTX; benzene, toluene, and xylenes; BC; biochemical; CBP; Consolidated Bioprocessing; CC; combined cycle; CFB; circulating fluidized bed; CHP; combined heat and power; DDGS; dried distillers grain soluble; DLUC; direct land use ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; MCC; microcrystalline cellulose; SSF; simultaneous saccharification and fermentation; ILs; ionic liquids; AA-ILs; acidified aqueous ionic liquids; CBP; Consolidated bioprocessing; SEM; scanning electron microscopy; FT-IR; Fourier transforms infrared spect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; AEC, Calkali extracted deshelled corn cobs; ABE, acetone–butanol–ethanol; CBP, consolidated bioprocessing; CCR, carbon catabolite repression; YE, yeast extractABE fermentation; Consolidated bioprocessing; Sequential co-culture; Lignocellulose; Sugars accu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زیستی متمرکز; Clostridium cellulovorans; Cellulosome; Designer minicellulosome; Cohesin–dockerin interaction; Biosensor; Carbohydrate binding module; One-step CBM purification; Cell surface anchoring; Whole-cell biocatalyst; Consolidated bioprocessing