تالاب ساخته شده است

در این صفحه تعداد 594 مقاله تخصصی درباره تالاب ساخته شده است که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تالاب ساخته شده است (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; CSO; combined sewer overflow; RSF; retention soil filter; E. coli; Escherichia coli; EPS; extra polymere substances; I.E.; intestinal enterococci; (VF) CW; (vertical flow) constructed wetland; WWTP; wastewater treatment plant; IBC; intermediate bulk conta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; Constructed wetland; Electricity production performance; Microbial diversity; Microbial fuel cell; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; BSF; biological sand filter; CW; constructed wetland; HRT; hydraulic retention time; HC; hydraulic conductivity; OLR; organic loading rate; PSD; particle size distribution; SSFR; saturated system flow rate; SWW; synthetic winery wastewater; TW; treatment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; CSTR; continuous-stirred-tank-reactor; DO; dissolved oxygen; DOC; soluble organic carbon; DN; soluble nitrogen; d; days; EC; electric conductivity; HA; aerated horizontal sub-surface flow wetland; nHRT; nominal hydraulic retention time; ORP; redox potenti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; Combined sewer overflow; Constructed wetland; Design-support modelling; Dynamic design; Stormwater treatment; Orage; TSS; total suspended solids; NH4-N; ammonium-nitrogen; COD; chemical oxygen demand;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; Constructed wetland; Constructed floating wetland; Floating system; Domestic sewage treatment; Typha domingensis Pers.; Macrophytes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; Constructed wetland; Combined sewer overflow; Flood mitigation; Flood reduction; Sustainable urban drainage system; Ecosystem service;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; CCOD; chemical oxygen demand CCOD = SCOD + XCOD; CSO; combined sewer overflow; NH4-N; ammonium; DWF; dry weather flow; EMC; event mean concentration; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbons; RSF; retention soil filter; SA; sensitivity analysis; SCOD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تالاب ساخته شده است; BOD5; 5-day biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; CWs; constructed wetlands; CEC; cation exchange capacity; FCWs; floating constructed wetlands; HFCW; horizontal flow constructed wetlands; HRT; hydraulic retention time; LECA; light expan