هیسترزیس زاویه تماس

در این صفحه تعداد 148 مقاله تخصصی درباره هیسترزیس زاویه تماس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیسترزیس زاویه تماس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیسترزیس زاویه تماس; Contact angle hysteresis; Wetting hysteresis; Ionic liquid; Aluminum fin-tube; Wetting characteristics; Hystérésis de l'angle de contact; Hystérésis humidifiant; Liquide ionique; Tube à ailettes en aluminium; Caractéristiques de mouillage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیسترزیس زاویه تماس; Contact angle hysteresis; Deformable substrate; Disjoining pressure; Advancing contact angle; Receding contact angle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیسترزیس زاویه تماس; Self rewetting fluids; Heat pipe; Two-phase flow; Superhydrophobic and hydrophilic copper surfaces; CAH; Contact Angle Hysteresis; Ra; roughness amplitude (micron); SRWF; Self-ReWetting Fluids; WCA; Water Contact Angle (°);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیسترزیس زاویه تماس; e-waste; electronic waste; PCBs; printed circuit boards; CAH; Contact Angle Hysteresis; MIBC; Methyl Isobutyl Carbinol; θA; advancing contact angle; θR; resending contact angle; Wettability; Contact angle; Inverse flotation; Recycling; Printed circuit b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیسترزیس زاویه تماس; Multi-drop evaporation; Carbon nanotube droplets; Self-assembled nanostructure; Electrical resistance; Contact angle; Wettability; Contact angle hysteresis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیسترزیس زاویه تماس; WCA; θw, water contact angle; CAH; contact angle hysteresis; BCA; θb, bubble contact angle; CAHb; bubble contact angle hysteresis; γlv; liquid surface tension; γsv; solid vapor interfacial tension; γsl; solid-liquid interfacial tension; DLVO; Derjagu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیسترزیس زاویه تماس; SEM; Scanning Electron Microscope; EDX; Energy-Dispersive X-ray spectroscopy; CA; Contact Angle; CAH; Contact Angle Hysteresis; FTIR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; Gas condensate; Wettability alteration; Gas wetting; Surface free energy; Endpoi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیسترزیس زاویه تماس; e-waste; electronic waste; PCBs; printed circuit boards; NMF; non-metallic fraction; MF; metallic fraction; Jg; superficial air velocity; CAH; contact angle hysteresis; Inverse flotation; Recycling; Printed circuit board;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیسترزیس زاویه تماس; Epoxy resin microspheres (ERMs); Silica sol; Curing time; Two-tier structures; Fractal structures; Superhydrophobicity; Microdroplets rebound; CA; contact angle; CAH; contact angle hysteresis; EDS; energy disperse spectroscopy; ES; epoxy suspension; ERMs;