مقابله

در این صفحه تعداد 1207 مقاله تخصصی درباره مقابله که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مقابله
مقالات ISI مقابله (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقابله; Cushing's syndrome; Quality-of-life impairment; Persistent co-morbidities; Anxiety; Depression; Coping; Maladie de Cushing; Perte de qualité de vie; Comorbidités résiduelles; Anxiété; Dépression; Coping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقابله; Quality of life; QoL; People with epilepsy; PWE; Antiepileptic drugs; AEDs; Duke University Religion Index; DUREL; Brief Religious Coping Scale; Brief RCOPE; Five-item Medication Adherence Report Scale; MARS-5; Quality of Life in Epilepsy; QOLIE-31; struc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقابله; Social support; Coping; Adjustment; Stress; Breast cancer patient; Self-efficacy; GFI; Goodness of Fit Index; AGFI; Adjusted Goodness of Fit Index; CFI; Comparative Fit Index; NFI; Normed Fit Index; RMSEA; Root Mean Square Error of Approximation; SRMR; St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقابله; Insomnia; Sleep; Stress; Coping; Resilience; Veterans; VHA; Veterans Health Administration; OEF; Operation Enduring Freedom; OIF; Operation Iraqi Freedom; PTSD; Post-traumatic Stress Disorder; CBT-I; Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقابله; Eating behaviour tendency; Eating style; Segmentation; Three-factor eating questionnaire; Coping; Emotions; Vitality; Emotional eating; Uncontrolled eating; Cognitive restraint; Food choice;