تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی

در این صفحه تعداد 77 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Digital-free tourism; ICT (information and communication technology); Media discourse; Critical discourse analysis; (Dis)connectivity; Relationships;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Rehabilitation practices; Reform policies; Critical discourse analysis; Interviews; Pratiques de réadaption; Politiques de réforme; Analyse critique du discours; Entretiens;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Celebrity; Celebrity brand; Brand image; Critical discourse analysis; Social media; Positioning; Identity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Islamophobia; Social media; Critical discourse analysis; Topic modeling; Automated text analysis; Internet forum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Critical discourse analysis; Space; Israel; Refuseniks; Palestine; Conscientious objection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Critical discourse analysis; Framing power; New public management (NPM); Nongovernmental organization (NGO); Social; Visual cultural studies and representation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Decent work; Health equity; Discourse; Economic; Policy; ILO; International Labour Organization; WHO; World Health Organization; WB; World Bank; DWA; Decent Work Agenda; DW; Decent work; UN; United Nations; CDA; Critical discourse analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Annual report; Argumentation; Corporate social responsibility; Critical discourse analysis; Downsizing; Socially questionable business undertaking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Digital participatory budgeting; Social representation theory; Critical discourse analysis; Electronic participation; Citizen participation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Government surveillance; Citizen-centric e-governance; Twitter; E-government; Public opinion; Logistic regression analysis; Critical discourse analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی; Social constructionism; Critical discourse analysis; Pregnant women seeking asylum in the UK; Midwifery students; Dominant discourses and maternity services; UK government policy; Media reporting