آشنایی با موضوع

بنفش کریستال یا کریستال ویوله Crystal violet با فرمول شیمیایی C۲۵N۳H۳۰Cl یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۱۱۰۵۷ است. که جرم مولی آن 407. 979 g mol-۱ می باشد. کریستال ویوله یک رنگ تراریل متان است که به عنوان یک رنگ آمیزی بافتی و در روش گرم برای طبقه بندی باکتری ها استفاده می شود. بنفش کریستال دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچی و ضد سرطانی است و قبلا به عنوان یک ضد عفونی موضعی مهم بود. کریستال ویوله در رنگ آمیزی افتراقی به عنوان رنگ اولیه عمل می کند و به دیواره سلولی باکتری متصل می شود. این اتصال به واسطه کمپلکسی که با (ید) لوگل ایجاد می کند تثبیت می گردد، در واقع ید به عنوان یک موردانت عمل می کند چرا که میل ترکیبی یا جاذبه بین سلول و رنگ را افزایش داده و به نحوی به تثبیت رنگ روی سلول کمک می کند.
در این صفحه تعداد 321 مقاله تخصصی درباره بنفش کریستال، کریستال ویوله که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بنفش کریستال، کریستال ویوله (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنفش کریستال، کریستال ویوله; PANI; polyaniline; PAMPSA; poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; MB; methylene blue; RB; rose bengal; CV; crystal violet; MO; methyl orange; PR; procion red; OG; orange G; CBB; coomassie brilliant blue; RBBR; remazol brilliant blue R; AG; ali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنفش کریستال، کریستال ویوله; ACE; acetaminophen; AF; acid fuchsin; AMPS; 2-acrylamido-2-methylpropane-sulfonic acid; AO 7; acid orange 7; AOT; dioctyl sulfosuccinate sodium salt; APS; ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyl triethoxysilane; AR 18; acid red 18; ASA; acetylsalicylic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنفش کریستال، کریستال ویوله; BC; bacterial cellulose; FF; ferrofluid; MBC; magnetic bacterial cellulose; PM-MBC; phthalocyanine-modified magnetic bacterial cellulose; Bacterial cellulose; Komagataeibacter sucrofermentans; Copper phthalocyanine; Crystal violet; Yeast cells; Trypsin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنفش کریستال، کریستال ویوله; Potentiation; Combination; Antifungal; Antibacterial; Bacterial biofilm; Fungal biofilm; AA; asiatic acid; Aeth; aethiopinone; AmpB; Amphotericin B; BBR; Berberine; BEC; biofilm eradication concentration; CA; corosolic acid; Carv; carvacrol; CAS; caspofun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنفش کریستال، کریستال ویوله; AOC; azide-olefin cycloaddition; APSiO2; 3-aminopropyl-functionalized silica; AscNa; sodium ascorbate; aterpy; 4′-azido-2,2′:6′,2″-terpyridine; bipy; 4,4′-bipyridine; BMIM BF4; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; bpoh; (N1E,N2E)-N1,N2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنفش کریستال، کریستال ویوله; Crystal Violet; Pectin; Arabic gum; Microencapsulation; Ionotropic gelation; Vibrational spectroscopies; Rheological studies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنفش کریستال، کریستال ویوله; Crystal violet; Alkaline dye fading; Surfactant; Micellar rate effects; Molecular spectroscopy;