آشنایی با موضوع

کوتیکول یا پوستک یک بخش غیرزنده خارج سلولی است که بر روی سطح بدن نماتد و در ابتدای منافذی از بدن که به سمت بیرون از بدن باز میشوند وجود دارد. کوتیکول از ترشحات یک لایه سلولی بنام هیپودرم Hypoderm بوجود می‌آید. کوتیکول یکی از مهمترین محافظت کنندگان اطراف ناخن است. کوتیکول در بین برخی از مردم کاملا اشتباه شناخته شده است. بخشی از ناخن که نیاز به مراقبت و نگهداری دارد با نام هایپونیکیوم شناخته می شود. این بخش از ناخن بخش زنده و نازکی است که کل بستر ناخن را در برمیگیرد. این بخش از ناخن قسمتی است که تمرکز بیشتری روی آن خواهیم داشت. کوتیکول پوست مرده ایست که از اطراف ناخن و متصل به آن رشد می کند. وظیفه کوتیکول چسباندن کوتیکول و هایپونیکیوم به یکدیگر است. و از نفوذ باکتری و ایجاد عفونت جلوگیری می کند. کوتیکول اضافی را می توان به آرامی توسط یک حرفه ای چیده شود ولی اتصال بین کوتیکول و هایپونیکیوم هرگز نیاید آسیب ببیند. در گیاهان: در برخی از گیاهان کوتین لایه‌ای بر روی دیواره روپوستی به نام کوتیکول یا پوستک را تشکیل می‌دهد و در گیاهان نواحی بسیار خشک لایه‌ای از موم خالص بر روی پوستک تشکیل می‌شود که باعث کاهش تعرق در گیاه می‌شود. کوتین و موم هر دو از مشتقات لیپیدها هستند. پیش ماده کوتین توسط پروتوپلاست یاخته‌های روپوستی ساخته می‌شود در شبکه آندوپلاسمی پیش ماده احتمالاً اسیدهای چرب است. زمانیکه پیش ماده از دیواره خارج می‌شود تحت تأثیر اکسیژن هوا سخت شده و به لایه پوستک تبدیل می‌شود. ضخامت پوستک در گیاهان مناطق مختلف متفاوت است. سطح کوتیکول ممکن است صاف یا ناصاف باشد کوتیکول معمولاً چند لایه است از بیرون به درون ممکن است دارای لایه‌های زیر باشد: موم روپوستکی، لایه پوستک مطلق، لایه پوستکی، لایه‌ای از پکتین خالص پوستک را از دیواره سلولزی جدا می‌کند. نفوذ کوتین در دیواره را پوستکی‌شدن گویند.
در این صفحه تعداد 475 مقاله تخصصی درباره کوتیکول، پوستک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کوتیکول، پوستک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوتیکول، پوستک; Apple; Cuticle; Epicuticular wax; Fv/Fm; gmin; Kohlrabi; Surfactant; AB; Abaxial (lower side); AD; Adaxial (upper side); APG; Alkyl polyglycoside; CA; Contact angle (°); DAT; Days after adjuvant treatment; Fm'; Maximum fluorescence yield; Fv/Fm; photoche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوتیکول، پوستک; UDP-GlcNAc, Uracyl-dinucleotide phosphate-acetylglucosamine; ChSA, Chitin synthase A; ChSB, Chitin synthase B; RT-qPCR, Quantitative reverse transcription-PCRGenetic linkage; Corn earworm; Cotton bollworm; Tobacco budworm; Cuticle; Peritrophic membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوتیکول، پوستک; PMID; PubMed ID; LCA; last common ancestor; HF; hair follicle; MX; matrix; MD; medulla; ORS; outer root sheath; IRS; inner root sheath; DP; dermal papilla; CX; cortex; CL; cuticle; EMT; epithelial to mesenchymal transition; Pathway; PubMed; PESCADOR; Hair
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوتیکول، پوستک; Mosquitoes; Insecticide resistance; Pyrethroids; Kdr mutation; Detoxification enzymes; Cuticle; Environment; Pollutants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوتیکول، پوستک; Anatomical adaptations; Palisade layer; multiepidermal layers; Cuticle; Spongy mesophyll; Periderm; Water storage cells; Arid environments; Native plants to sand dunes