فعالیت سیتوتوکسیک

در این صفحه تعداد 1102 مقاله تخصصی درباره فعالیت سیتوتوکسیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فعالیت سیتوتوکسیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; Gum acacia; Maceration; Antimicrobial activity; Cytotoxic activity; Disc diffusion method; Brine shrimp method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; NK; natural killer; WPP; water-soluble powder derivative of propolis; B6; C57BL/6; WT; wild-type; RAG-/-; RAG 2-deficient; IFN; interferon; IFN-γ-/-; IFN-γ-deficient; IFN-γR-/-; IFN-γ receptor-deficient; L; Lactobacillus; LcS; L. Casei Shirota; CA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; Helical antimicrobial peptides; Chemotherapy; Breast tumor-cells; Cytotoxic activity; Flow cytometry; Membranes; Biophysical studies; Leakage; LUV; DSC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; 1,2-Di(conjugated)linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; Solid lipid nanoparticles; Nanostructured lipid carriers; High pressure homogenization; Stability studies; Physical state; Cytotoxic activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; Chalcone derivatives; Replacing enone bridge; Cytotoxic activity; Cancer cell lines; Normal cell lines; Tubulin beta polymerization inhibitors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; Hepatocellular carcinoma; Chalcone derivatives; Pyrazoles; Cytotoxic activity; Apoptosis; Cell cycle; Cyclin B1/CDK1 inhibitors; LVAPRNRSLROHPD-ZRDIBKRKSA-N; RAPCUWSSTHVHJC-VAWYXSNFSA-N; VIZODKYCUQAUPV-MDZDMXLPSA-N; BDEKQSVBYXHMGE-CSKARUKUSA-N;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; 3-thioxoperhydroimidazo[4,5-e]-1,2,4-triazin-6-ones; Tandem reaction; Ring contraction; Thioglycolurils; Cytotoxic activity; Antifungal activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; Cytotoxic activity; Cancer cell lines; Apoptosis; Mitochondrial membrane permeability; Caspase-3 activity; Linear geranylphenols
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; Bacillamide; Tryptamide thiazole; 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine; Solvent-free synthesis; Cytotoxic activity; Anti-inflammatory activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سیتوتوکسیک; Chalcone; Benzoxathiole; Cytotoxic activity; Molecular modeling; Tubulin interactionUBSMYVWRLAGAOL-QPJJXVBHSA-N; DQYPFNLLTLPXMG-SNAWJCMRSA-N; GFYJWAHZVOSBHX-GQCTYLIASA-N; JCBWDOBITDGOHF-HWKANZROSA-N; RKWFEZWHNWSAJD-AATRIKPKSA-N; YWGYDUVHBPEACG-VMPITWQZSA-