محلی سازی آسیب

در این صفحه تعداد 62 مقاله تخصصی درباره محلی سازی آسیب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محلی سازی آسیب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Damage localization; Crack-weakened rocks; Pseudo traction method; Bifurcation of crack growth pattern; Strain energy density factor approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Structural health monitoring; Sparse estimation; Damage detection; Damage localization; Environmental and operational conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Acoustic emission; Aramid honeycomb composite sandwich panel; Piezoelectric transducer disc sensors; Damage localization; Particle swarm optimization; Structural health monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Best achievable eigenvector; Bayesian statistics; Modal parameters; Damage localization; Eigen sensitivity; Markov chain Monte Carlo simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Wind turbine blades; Structural health monitoring; Capacitive-based sensor; Soft elastomeric capacitor; Flexible membrane sensor; Sensor network; Signal decomposition; Damage detection; Damage localization; Data fusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Structural health monitoring; Sensor network; Damage detection; Nanocomposite conductive concrete; Resistor mesh model; Damage localization; Smart concrete;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; General Particle Dynamics (GPD); The failure of rocks; Damage localization; 3D numerical simulation; The intermediate principal stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Structural health monitoring; Uncertainty quantification; Experimental modal analysis; Model updating; Finite element method; Bolted connection; Damage localization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Damage localization; Laminated composite plate; Finite differences; Mode shape curvatures; Optimal spatial sampling; Ritz method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Damage localization; Ultrasonic guided waves; Sensor fusion; Statistical modeling; Complex structures; Structural health monitoring
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Baseline updating method; Damage index; Reinforced concrete structures; Flexural cracks; Crack formation; Crack propagation; Damage localization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Wireless sensor networks; Structural Health Monitoring; Damage localization; Localized algorithm; Information fusion; Resource constrained networks
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلی سازی آسیب; Vibration-based damage diagnosis; Structural Health Monitoring; Damage localization; Statistical time series methods; Functional models; Statistical methodsARX, AutoRegressive with eXogenous excitation (model); BIC, Bayesian Information Criterion; FEM, Fi