دسامبر

در این صفحه تعداد 47 مقاله تخصصی درباره دسامبر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دسامبر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; CI; confidential interval; CT; computed tomography; DECT; dual-energy computed tomography; GSI; gemstone spectral imaging; HU; hounsfield unit; NSCLC; non-small cell lung cancer; OR; odds ratio; RECIST; response evaluation criteria in solid tumors; ROC; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; Atherosclerosis; Coronary computed tomography angiography; Histology; Lipid rich plaque; Necrotic core; ACS; acute coronary syndrome; VPC; vulnerable plaque characteristics; CCTA; coronary computed tomography angiography; QCT; quantitative coronary athero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; RF; radiofrequency; TWA; time-weighted averages; INMA; environment and childhood (from INfancia y Medio Ambiente) cohort; DVB-T; Digital Video Broadcasting-Terrestrial; LOQ; limit of quantification; DECT; Digital Enhanced Cordless Telecommunications; Upli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; RF-EMF; radio-frequency electromagnetic fields; DECT; digital enhanced cordless telecommunications; GSM; Global System for Mobile communications; ICNIRP; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection; UMTS; Universal Mobile Telecommunicati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; BVΔ; change in blood volume ratio; DECT; dual-energy CT; FEV1; forced expiratory volume over 1 s; LVΔ; change in lung volume; PFT; pulmonary function test; SD; standard deviation; Lung cancer; Surgery; Physiologic change; Dual-energy CT; Quantitative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; IMCC; intrahepatic mass-forming cholangiocarcinoma; LA; liver abscess; PVP; portal venous phase; DECT; dual-energy CT; VMI; virtual monochromatic images; ROI; region of interest; PACS; picture archiving and communications system; SD; standard deviation; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; Ca; calcium; CT; computed tomography; DECT; dual energy computed tomography; ESWL; extracorporeal shock wave lithotripsy; HU; hounsfield unit; kV; kilovoltage; msec; millisecond; PCNL; percutaneous nephrolithotomy; SECT; single energy computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; kidney calculi; tomography; emission-computed; calcium; uric acid; diagnostic imaging; COD; calcium oxalate dehydrate; COM; calcium oxalate monohydrate; CT; computerized tomography; DECT; dual energy CT; MRI; magnetic resonance imaging; ROI; region of in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; ASIC; application specific integrated circuit; CNR; contrast-to-noise ratio; CT; Computed tomography; DECT; Dual energy computed tomography; EID; energy integrating detector; HU; Hounsfield units; MRI; magnetic resonance imaging; SPCCT; spectral photon-co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; kidney; urolithiasis; tomography; x-ray computed; radiation dosage; contrast media; 3D; 3-dimensional; CT; computerized tomography; DECT; dual energy computerized tomography; PNL; percutaneous nephrolitholapaxy; SWL; shock wave lithotripsy; TNC; true nonc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; T1DM; type 1 diabetes; LV; left ventricular; MRI; magnetic resonance imaging; LA; left atrial; HC; healthy controls; T2DM; type 2 diabetes; CAD; coronary artery disease; DecT; deceleration time; EF; ejection fraction; EDV; end-diastolic volume; ESV; end-s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; RF exposure; Personal exposure; Indoor; Child exposure; Radio frequency electromagnetic fields (RF-EMF); Personal exposure meter; DAB; digital audio broadcast; DECT; digital enhanced cordless telecommunication, cordless phone; DL; down link; FM; frequency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; CCTA; coronary computed tomographic angiography; DECT; dual energy computed tomography; USPIO; ultrasmall superparamagnetic iron oxide; CMEADM; carboxymethyl-diethylaminoethyl dextran magnetite ultrasmall superparamagnetic iron oxide; VMI; virtual monochr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; MA; metal artifacts; VMI; virtual monoenergetic images; DECT; dual energy computed tomography; SDCT; spectral detector computed tomography; CI; conventional images; CIN; corrected image noise; ICC; intraclass correlation coefficient; Dual energy computed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; AMI; acute myocardial infarction; AU; Arbitrary unit; CMR; cardiac magnetic resonance; DCE; dynamic contrast-enhanced; DECT; Dual-energy CT; ECDV; extravascular contrast distribution volume; HLA; horizontal long-axis; JWL; Johnson-Wilson-Lee (model); LAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; DECT; dual-energy computed tomography; SNC; standard noncontrast; VNC; virtual noncontrast; CMP; corticomedullary phase; NP; nephrographic phase; EP; excretory phase; Dual-energy computed tomography; Virtual noncontrast; Standard noncontrast; Multiphase r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; BMI; Body Mass Index; CTA; computed tomography angiography; CTPA; computed tomography pulmonary angiography; DECT; dual energy CT; DLP; Dose Length Product; GFR; glomerular filtration rate; HU; Hounsfield Unit; ROI; region of interest; SE; single energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; DECT; dual-energy CT; PEI; polyenergetic image; MEI; monoenergetic image; CNR; contrast-to-noise ratio; SNR; signal-to-noise ratio; MFSA; monoenergetic frequency split approach; CM; conventional monoenergetic software application; Dual energy CT; Calculat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; Dual-energy computed tomography; multiparametric data analysis; renal stone composition; ANN; Artificial Neural Network; C4.5; Decision Tree; COM; calcium oxalate monohydrate; CT; computed tomography; CTDIvol; volume CT dose index; CYS; cystine; DECT; dua
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسامبر; tomography; x-ray computed; urolithiasis; calculi; AU; ammonium urate; CAP; calcium phosphate; COD; calcium oxalate dehydrate; COM; calcium oxalate monohydrate; CT; computerized tomography; DECT; dual energy computerized tomography; MDCT; multidetector co