ترتیب عمیق

در این صفحه تعداد 159 مقاله تخصصی درباره ترتیب عمیق که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترتیب عمیق (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترتیب عمیق; Molecular tumour board; Personalised medicine; Personalised oncology; Precision medicine; Precision oncology; Molecular targeted therapy; Next-generation sequencing; Deep sequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترتیب عمیق; BCPOV; Big Cypress orbivirus; NRUV; Ninarumi virus; HISLV; High Island virus; SWKV; Sarawak virus; YOUV; Yunnan orbivirus; BAV; BAVanna virus; SVIV; Sathuvachari virus; AHSV; African horse sickness virus; CGLV; Changuinola virus; BTV; Bluetongue virus; TI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترتیب عمیق; BNab; broadly neutralising antibody; CTL; cytotoxic lymphocyte; DAA; direct-acting antiviral; HBV; hepatitis B virus; HCV; hepatitis C virus; HIV; human immunodeficiency virus; NGS; next generation sequencing; SGA; single genome amplification; SNP; single
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترتیب عمیق; CHD, congenital heart disease; ASD, atrial septal defect; BMP, bone morphogenetic protein; GO, gene ontology; DEGs, differentially expressed genes; FDR, false discovery rateCongenital heart disease; Atrial septal defect; Transcriptome; Deep sequencing; Bi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترتیب عمیق; nt; Nucleotides; UTRs; 3′ untranslated regions; RISC; RNA-induced silencing complex; pri-miRNAs; Primary miRNAs; pre-miRNAs; precursor miRNAs; LPS; Lipopolysaccharide; GO; Gene ontology; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; NCBI; National Cent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترتیب عمیق; PCOS; polycystic ovary syndrome; lncRNA; long noncoding RNA; IR; insulin resistance; T2D; type 2 diabetes; ceRNA; competing endogenous RNA; miRNA; microRNA; DAPK1; death-associated protein kinase 1; H&E; Hematoxylin and eosin; FSH; follicle-stimulating ho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترتیب عمیق; Hepatitis B virus core protein; Chronic hepatitis B; Deep sequencing; HBeAg status; Treatment response; HBV; hepatitis B virus; CHB; chronic hepatitis B; NUC; nucleos(t)ide analogues; peg-IFN; pegylated interferon; HBsAg; hepatitis B surface antigen; HBc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترتیب عمیق; DAA; days after anthesis; RISC; RNA-induced silencing complex; KOG; Clusters of Orthologous Groups of proteins; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; GO; Gene Ontology; AGO; Argonaute; Capsicum annuum; miRNA; Fruit development; Fruit quality; Dee