آشنایی با موضوع

کم آبیاری Deficit irrigation یک استراتژی آبیاری است که می تواند با استفاده از روش های مختلف آبیاری مورد استفاده قرار گیرد. استفاده صحیح DI مستلزم درک کامل پاسخ عملکرد به آب (حساسیت محصول به تنش خشکی) و تاثیر اقتصادی کاهش تولید برداشت است. در مناطقی که منابع آب محدود هستند، می تواند برای یک کشاورز سودمند باشد تا حداکثر بهره وری آب محصول به جای حداکثر برداشت در هر واحد زمین باشد. آب ذخیره شده را می توان برای اهداف دیگر یا آبیاری واحدهای اضافی زمین مورد استفاده قرار داد. DI گاهی اوقات به عنوان آبیاری مکمل ناقص و یا DI تنظیم شده است. باید توجه داشت برای استفاده حداکثر از پتانسیل واحد حجم آب لازم است در مرحله اول از «دانش آبیاری» و در مرحله دوم از «عملیات صحیح آبیاری» توأمان بهره گرفت. در بکارگیری فن کم آبیاری رعایت ملاحظات مهندسی از ضروریات رسیدن به موفقیت است و باید توجه داشت صرفاً با کم آب دادن به گیاه بدون توجه به زمان، مقدار و کیفیت آب آبیاری ممکن است نه تنها سود بیشتری حاصل نگردد بلکه موجب بروز خسارات زیادی نیز گردد. لذا برای انجام عملیات کم‌آبیاری، ملاحظات زیر مورد توصیه قرار می‌گیرد. روش‌های اعمال کم آبیاری روش‌های اعمال کم آبیاری به وسیله تغییرات در دور و حجم آبیاری نسبت به آبیاری کامل قابل اعمال می‌باشد. انتخاب هر کدام از این روش‌ها بستگی به خصوصیات و کیفیت آب و خاک دارد. یکی دیگر از روش‌های توصیه شده، آبیاری یک در میان فاروهاست. همچنین محل کاشت بوته‌ها بر روی پشته‌ها و فاصله آنها تأثیر بسزایی در موفقیت کم‌آبیاری دارد.
در این صفحه تعداد 283 مقاله تخصصی درباره کم آبیاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کم آبیاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; Dual crop coefficients; Transpiration; Soil evaporation; Stewarts’ water–yield models; Water productivity; Economic water productivity ratio; Deficit irrigation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; Lycopersicum esculentum Mill; Deficit irrigation; Solar greenhouse; Fruit yield; Fruit quality; FC; field water capacity (cm−3 cm−3); CK; full irrigation in the whole growth season; T1; receiving 1/3 full irrigation at seedling stage; T2; receiving 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; ETr; reference crop evapotranspiration; ETc; estimated crop water demand; Ψml; leaf water potential; δ13; ratio of carbon13 to carbon12; ABA; abscisic acid; BB50; 50% bud break; ROS; reactive oxygen species; Endodormancy; Ecodormancy; Chilling; Vitis vi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; DI; deficit irrigation; RDI; regulated deficit irrigation; PRD; partial root-zone drying, A, net CO2 assimilation rate; gs; stomatal conductance; E; transpiration rate; A/gs; intrinsic water use efficiency; [ABA]xylem; xylem abscisic acid concentration; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; DAE; Number of days after emergence; DMs; Shoot dry matter (t ha-1); DMtub; Tuber dry matter (t ha-1); FY; Tuber fresh yield (t ha-1); IE; Irrigation efficiency (kg tubers ha-1 mm-1); LAI; Leaf area index; MY; Marketable yield (t ha-1); Nre; N recovery ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; ABA; abscisic acid; ABI; abscisic acid-insensitive; B3; basic3 domain; DAS; days after sowing; DPA; days post-anthesis; DI; deficit irrigation; eIF; elongation initiation factor; FLC; FLOWERING LOCUS C; FT; FLOWERING_LOCUS_T; FTL; FT-Like; KSNT; kanamycin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; APX, ascorbate peroxidase; CAT, catalase; EL, electrolyte leakage; POD, peroxidase; ROS, reactive oxygen species; RWC, relative water content; SOD, superoxide dismutaseAntioxidant; Common bermudagrass; Deficit irrigation; Turfgrass; Water salinity