آشنایی با موضوع

کم آبیاری Deficit irrigation یک استراتژی آبیاری است که می تواند با استفاده از روش های مختلف آبیاری مورد استفاده قرار گیرد. استفاده صحیح DI مستلزم درک کامل پاسخ عملکرد به آب (حساسیت محصول به تنش خشکی) و تاثیر اقتصادی کاهش تولید برداشت است. در مناطقی که منابع آب محدود هستند، می تواند برای یک کشاورز سودمند باشد تا حداکثر بهره وری آب محصول به جای حداکثر برداشت در هر واحد زمین باشد. آب ذخیره شده را می توان برای اهداف دیگر یا آبیاری واحدهای اضافی زمین مورد استفاده قرار داد. DI گاهی اوقات به عنوان آبیاری مکمل ناقص و یا DI تنظیم شده است. باید توجه داشت برای استفاده حداکثر از پتانسیل واحد حجم آب لازم است در مرحله اول از «دانش آبیاری» و در مرحله دوم از «عملیات صحیح آبیاری» توأمان بهره گرفت. در بکارگیری فن کم آبیاری رعایت ملاحظات مهندسی از ضروریات رسیدن به موفقیت است و باید توجه داشت صرفاً با کم آب دادن به گیاه بدون توجه به زمان، مقدار و کیفیت آب آبیاری ممکن است نه تنها سود بیشتری حاصل نگردد بلکه موجب بروز خسارات زیادی نیز گردد. لذا برای انجام عملیات کم‌آبیاری، ملاحظات زیر مورد توصیه قرار می‌گیرد. روش‌های اعمال کم آبیاری روش‌های اعمال کم آبیاری به وسیله تغییرات در دور و حجم آبیاری نسبت به آبیاری کامل قابل اعمال می‌باشد. انتخاب هر کدام از این روش‌ها بستگی به خصوصیات و کیفیت آب و خاک دارد. یکی دیگر از روش‌های توصیه شده، آبیاری یک در میان فاروهاست. همچنین محل کاشت بوته‌ها بر روی پشته‌ها و فاصله آنها تأثیر بسزایی در موفقیت کم‌آبیاری دارد.
در این صفحه تعداد 283 مقاله تخصصی درباره کم آبیاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده کم آبیاری
مقالات ISI کم آبیاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; WUE; water-use efficiency; Ψs, md; mdmidday stem water potential; ETo; reference evapotranspiration; ETc; crop evapotranspiration; VWC; volumetric water content; EC; electrical conductivity; Growing substrate; Deficit irrigation; Nectarine orchard; Cocon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; B; Sole bottle gourd; C; Sole cowpea; DI; Deficit irrigation; FI; Full irrigation; IPAR; Intercepted photosynthetic active radiation; k; Extinction coefficient; LA; Leaf area; LAI; Leaf area index; RF; Rainfed; RUE; Radiation use efficiency; SB; Sorghumâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; (CC); canopy cover; (CT); conventional tillage; (DI); deficit irrigation; (DII); drought intensity index; (DSI); drought susceptibility index; (ET); evapotranspiration; (FI); full irrigation; (HM); harvest maturity; (LAI); leaf area index; (PAR); photosyn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; ѱirr; soil matric potential at irrigation initiation; IT; irrigation threshold; WTT; wireless tensiometer technology; CWP; crop water productivity; RCBD; randomized complete block design; MLR; multiple linear regression; FMY; fresh market yields; WU; wat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کم آبیاری; Partial root-zone irrigation; Deficit irrigation; Recycled wastewater; Soil hydraulic conductivity; Soil pH; Nutrients; South Australia;