دیسک دژنراتیو بیماری

در این صفحه تعداد 106 مقاله تخصصی درباره دیسک دژنراتیو بیماری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیسک دژنراتیو بیماری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Degenerative disc disease; Herniated disc fragment; Psoas abscess; Spondylodiscitis; CT; Computed tomography; MRI; Magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; ACDF; Anterior cervical discectomy and fusion; CDR; Cervical disc replacement; Cervical spine; Cost-effectiveness Analysis; Degenerative disc disease; Spine surgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Degenerative disc disease; Heterotopic ossification; Lumbar disc; McAfee classification; Segmental ROM; Total disc replacement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Chronic low back pain; Degenerative disc disease; Interlaminar device; Interlaminar dynamic spacer; Motion preservation; CLBP; Chronic low back pain; HRQoL; Health-related quality of life; ILD; Interlaminar devices; ISD; Interspinous devices; LBP; Low bac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Fusion; Intervertebral disc; Lumbar; Spine; Surgery; Vertebrae; ALIF; Anterior lumbar interbody fusion; DDD; Degenerative disc disease; MCS; Mental Component Summary; ODI; Oswestry Disability Index; PCS; Physical Component Summary; PLIF; Posterior lumbar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Cervical disc arthroplasty (CDA); Increased intramedullary signal intensity (IISI); Myelopathy; ACDF; Anterior cervical discectomy and fusion; CDA; Cervical disc arthroplasty; CSM; Cervical spondylotic myelopathy; DDD; Degenerative disc disease; FDA; U.S.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Degenerative disc disease; Low back pain; Lumbar spine; Outcome assessment; Surgical procedures; Systematic review
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Annulus fibrosus; Degenerative disc disease; Human spine; Intervertebral disc degeneration; Network pathway; Nucleus pulposus; Proteome mapping; Quantitative proteomics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Self-assembling peptide hydrogel; Degenerative disc disease; Low back pain; Nucleus pulposus; Cell-based therapy; Regenerative medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Back pain; Degenerative disc disease; Dominant symptom; Health-related quality of life; Leg pain; Low back pain; Lumbar spine surgery; BMI; Body mass index; CI; Confidence interval; COMI; Core Outcome Measures Index; D3; 3 days; DDD; Degenerative disc dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Adult spinal deformity; Degenerative disc disease; Degenerative scoliosis; Interbody fusion; Minimally invasive; Spondylolisthesis; Stand-alone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Cervical disc arthroplasty; Cervical fusion; Cervical disc replacement; Degenerative disc disease; Radiculopathy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Degenerative disc disease; Discogram; Discography; Fusion; Lumbar; Outcomes; Spine; SurgeryBMI, Body mass index; DDD, Degenerative disc disease; HRQOL, Health-related quality of life; MCS, Mental component score; MRI, Magnetic resonance imaging; NRS, Nume
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Pedicular dynamic stabilization system; Degenerative disc disease; Lumbar stenosis; Functional outcomes; Screw looseningSistema de estabilización dinámica; Enfermedad degenerativa discal; Estenosis de canal lumbar; Resultados funcionales; Aflojamiento de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; CT; Degeneration; Fusion; Navigation; Spine; TLIF; XLIF; 3D; Three-dimensional; CSA; Central canal surface area; CT; Computed tomography; DDD; Degenerative disc disease; DH; Disc height; FA; Foraminal area; iCBCT; Intraoperative cone-beam computed tomogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Degenerative disc disease; Expandable interbody spacer; Interbody fusion; MIS TLIF; Stenosis; MIS; Minimally invasive surgery; MIS TLIF; Minimally invasive surgery transforaminal lumbar interbody fusion; ODI; Oswestry Disability Index; VAS; Visual analogu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; atherosclerosis; degenerative disc disease; dermatomal; gabapentin; neuropathic; pruritus; symmetric; BMI; body mass index; BRP; brachioradial pruritus; DDD; degenerative disc disease; MSNP; multilevel symmetric neuropathic pruritus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسک دژنراتیو بیماری; Sistema de estabilización dinámica; Enfermedad degenerativa discal; Estenosis de canal lumbar; Resultados funcionales; Aflojamiento de tornillosPedicular dynamic stabilization system; Degenerative disc disease; Lumbar stenosis; Functional outcomes; Screw