آشنایی با موضوع

مدل رقومی ارتفاع مجموعه ای از داده های رقومی می باشد که در تهیه مدل توپوگرافیک سطح زمین به کار می رود. بدین معنا که پدیده های سطح زمین را به صورت مدلهای واقعی یا فرضی می سازد. مدلهای رقومی ارتفاع برای ساخت پوسته زمین از مدل برداری و رستری استفاده می کنند. به عبارت دیگر فرمتهای قابل استفاده برای DEM، در حالت رستری، شبکه سلولی منظم است که برای هر سلول مقدارارتفاع موجود است و در حالت برداری یا وکتوری مجموعه مشاهدات نقطه ای منظم است که هر نقطه دارای مختصات جغرافیایی ( X و Y) و مقدار ارتفاع ( Z) می باشد. انواع مدل رقومی ارتفاع: مدل رقومی ارتفاع (DEM) را می‌توان به شکل رستر یا در حالت وکتوری به‌صورت شبکه نامنظم مثلثی (TIN) نمایش داد. DEM تهیه شده از شبکه نامنظم مثلثی را DEM اولیه و DEM تهیه‌شده از رستر را به‌عنوان DEM ثانویه می‌شناسند. مدل رقومی ارتفاع را می‌توان را با تکنیک‌هایی مانند فتوگرامتری، سنسور لیدار، IfSAR، نقشه‌برداری و. . . تهیه کرد. این مدل‌ها عمدتاً با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور تهیه می‌شوند، اما می‌توان با نقشه‌برداری زمینی نیز اقدام به تهیه DEM نمود. از مدل‌های رقومی ارتفاعی (DEM) اغلب در سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده می‌شود و پایه‌ای برای تهیه نقشه رقومی ناهمواری‌ها به‌شمار می‌روند، در حالی که مدل‌های رقومی سطح (DSM) برای مدل‌سازی چشم‌اندازها، مدل‌سازی شهری و کاربردهای بصری به‌کار می‌روند. از مدل‌های رقومی زمین (DTM) نیز اغلب برای مدل‌سازی سیلاب و رواناب، مطالعات کاربری زمین، کابردهای زمین‌شناسی و دیگر کاربردها استفاده می‌شود. 1- تهیه نقشه شیب: یکی از کاربردهای DEM تولید نقشه شیب است. شیب برای هریک از سلولها (در مدل رستری) و مثلث های کوچک (در مدل برداری)، براساس ارتفاع نقاط و فاصله آنها برحسب درجه ویا درصد محاسبه میشود. بطوری که ارزش هر سلول یا مثلث در نقشه شیب، معادل شیب متوسط آن در جهات مختلف خواهد بود. 2- تهیه نقشه جهت شیب: جهت به مفهوم آزیموت خط بزرگترین شیب هر سلول یا واحد کوچک مثلثی مدل رقومی ارتفاع است. دامنه ارزش ها در نقشه جهت بین صفر تا 360 درجه است. 3- نقشه هیپسومتری: نقشه هیپسومتری یا طبقات ارتفاعی میتواند از روی DEM تولید شود. درواقع یک نقشه هیپسومتری نقشه ای است که در آن ارتفاعات موجود در یک منطقه به چند کلاس طبقه بندی شده باشند. تعداد طبقات ارتفاع از سطح دریا و نوسان این طبقات نیز بستگی به شرایط زیر دارند: هدف بررسی ارتفاعات، وضعیت ژئومورفولوژی و شکل حوزه آبخیز، نوع کاربری های مورد انتظار برای ارزیابی و برنامه ریزی سرزمین، مقیاس نقشه، میزان همبستگی جامعه های گیاهی با ارتفاع از سطح دریا 4- تهیه نقشه واحدهای شکل زمین: شکل زمین که نمایش دهنده واحدهای همگن است، به کمک نقشه های شیب، جهت و ارتفاع به دست آمده و شامل واحدهای طبیعی زمین است و هر واحد یا بخش از زمین، شکل سه بعدی منحصر به خود را دارد. 5- نقشه سایه روشن: نقشه سایه روشن یا همان Hill Shade نشان دهنده پستی و بلندی های زمین است که از شبیه سازی موقعیت ارتفاع و آزیموت خورشید، به دست آمده است. 6- مدلهای هیدرولوژیکی: می توان متغیرهای موردنیاز برای مدلسازی هیدرولوژیکی، مانند جهت جریان و تراکم جریان را با استفاده از DEM تهیه نمود. 7- تهیه نقشه حوزه و زیرحوزه های آبخیز: تعیین و تکلیف حوزه ها با استفاده از DEM منطقه به راحتی امکان پذیر است. در اینحالت باتوجه به جریان و زهکش حوزه میتوان اقدام به استخراج زیرحوزه ها نمود. 8- ترسیم میدان دید: به کمک DEM میدان دید یا همان View Point یا Viewshed را نیز میتوان مشخص نمود. این عمل برای مکانیابی دکل های مخابراتی، پست های دیدبانی و … میتواند مفید باشد.
در این صفحه تعداد 441 مقاله تخصصی درباره مدل رقومی ارتفاع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مدل رقومی ارتفاع
مقالات ISI مدل رقومی ارتفاع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل رقومی ارتفاع; ANN; artificial neural network; API; active pharmaceutical ingredient; DEM; discrete element method; DoE; design of experiment; GSD; granule size distribution; MCC; microcrystalline cellulose; MPC; model predictive control; PBM; population balance model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل رقومی ارتفاع; EWRs; environmental water requirements; IBA; Important Bird Area; DEM; digital elevation model; Environmental Water Requirements (EWRs); Ecological approach; Wetland; Bakhtegan Lake; Greater Flamingo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل رقومی ارتفاع; ACC; anterior cingulate cortex; DEM; diethyl maleate; DEX; dexamethasone; GR; glucocorticoid receptor; MAO-A; monoamine oxidase A; MAO-B; monoamine oxidase B; MDD; major depressive disorder; MDE; major depressive episode; PFC; prefrontal cortex; Monoamine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل رقومی ارتفاع; 1; first person; 2; second person; 3; third person; ABL; ablative; ADR; addressee perspective; ASYM; asymmetric; C; current evidence; CM.1; clause marker 1; CM.2; clause marker 2; COND; conditional; DAT; dative; DECL; declarative; DEM; demonstrative; DEP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل رقومی ارتفاع; ANEOS; Analytical Equation of State; DEM; Discrete Element Method; FE; Finite Element; FV; Finite Volume; HEL; Hugoniot Elastic Limit; MEMIN; Multidisciplinary Experimental and Modeling Impact Research Network; PDF; Planar Deformation Feature; RVE; Repres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل رقومی ارتفاع; AE; Acoustic Emission; ANN; Artificial Neural Networks; API; Active Pharmaceutical Ingredient; BET; Brunauer-Emmett-Teller; CFD; Computational Fluid Dynamics; CIP; Constrained Interpolation Profile; CQA; Critical Quality Attributes; DEM; Discrete Elem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل رقومی ارتفاع; 3D rectangular hopper; DEM; Wall friction coefficient; Wall stress ratio; Modified effective internal friction angle; Force network
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل رقومی ارتفاع; estuarine sedimentation; estuarine settling basin; geochronology; radiometric dating; coastal morphology; USA; North Carolina; Cape Lookout Bight; RSLR; Relative sea-level rise; CLB; Cape Lookout Bight, NC; DEM; Digital Elevation Model; CIC; Constant Init
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل رقومی ارتفاع; Coupled 1D/2D flood model; Dynamic flow interaction; Model comparison; Overland flow; Roof drainage; Storm sewer flow; 1D; one-dimensional; 2D; two-dimensional; ACC; accuracy; DEM; digital elevation model; FN; false negative; FP; false positive; GIS; geog