تب دنگی

در این صفحه تعداد 178 مقاله تخصصی درباره تب دنگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تب دنگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تب دنگی; CLSI; Clinical and Laboratory Standards Institute; DF; dengue fever; DHS; dengue hemorrhagic fever; DSS; dengue shock syndrome; GPS; global positioning system; NS1; nonstructural protein 1; RT-PCRR; real -time polymerase chain reaction; Dengue fever; Comm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تب دنگی; Dengue fever; Neuromyelitis optica spectrum disorder; Brainstem symptoms; Optic neuritis; Aquaporin 4-antibodies; DF; dengue fever; NMOSD; neuromyelitis optica spectrum disorder; AQP4-Ab; aquaporin-4 antibody; VA; visual acuity; EDSS; expanded disability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تب دنگی; AKI; Acute Kidney Injury; DF; dengue fever; DHF; dengue haemorrhagic fever; DSS; dengue shock syndrome; SIADH; syndrome of inappropriate secretion of anti-diuretic hormone; ATN; acute tubular necrosis; CKD; chronic kidney disease; vWF; von Willebrand fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تب دنگی; CYD-TDV; recombinant, live, attenuated, tetravalent dengue vaccine; DENV; dengue virus; IgG; immunoglobulin G; DF; dengue fever; DFC; complicated dengue fever; DHF; dengue hemorrhagic fever; NS1; dengue non-structural protein 1; EC50; half maximal effecti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تب دنگی; Diagnostic device; Lateral flow immunoassay; Nested PCR; Field testing; Malaria; Dengue fever; ADMD; Active Dengue Melioidosis Detect; AFRIMS; The Armed Forces Research Institute of Medical Sciences; Bp; Burkholderia psuedomallei; BSL2; Biosafety level tw
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تب دنگی; CDC; center for diseases control; CDSS; communicable diseases surveillance; DENV; dengue virus; DF; dengue fever; DHF; dengue hemorrhagic fever; FLU; influenza; GDT; Google dengue trends; GE; Google epidemics; GFT; Google flu trends; MH; Ministry of Healt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تب دنگی; DENV; dengue virus; DF; dengue fever; DHF; dengue hemorrhagic fever; DSS; dengue shock syndrome; ADE; antibody-dependent enhancement; HCV; hepatitis C virus; HTS; high-throughput screening; TNFα; tumor necrosis factor α; IFN; interferon; MCP-1; monocyte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تب دنگی; Bromocriptine; Dengue virus; Focus assay; Time-of-drug addition; Replicon; Antiviral drug; DENV; dengue virus; DF; dengue fever; DHF; dengue hemorrhagic fever; DSS; dengue shock syndrome; NS; non-structural; BRC; bromocriptine; HTS; high-throughput screen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تب دنگی; DF; dengue fever; DHF; dengue hemorrhagic fever; DSS; dengue shock syndrome; IAHS; infection associated hemophagocytic syndrome; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate transaminase; LDH; lactate dehydrogenase; IV; intravenous; IVIG; intravenous imm