مشتقات

در این صفحه تعداد 771 مقاله تخصصی درباره مشتقات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مشتقات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشتقات; LLNA; local lymph node assay; ECVAM; European centre for the validation of alternative methods; DPRA; direct peptide reactivity assay; HTS-DCYA; high-throughput dansyl-cysteamine; DABS-C1; 4-(4-dimethylaminophenylazo) benzenesulfonyl chloride; ROC; receiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشتقات; Forensic science; Drugs of abuse; Controlled substances; Gas chromatography; Mass spectrometry; Derivatives; Derivatization; Gabapentin; Lorazepam; Vigabatrin; Pregabalin; Clorazepate; Amphetamine; 2C-I;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشتقات; Derivatization; Sample preparation; Solid phase; Gas chromatography-mass spectrometry; Metabolomics; Amino acids; Organic acids; Organic bases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشتقات; Aliphatic amines; Atmospheric particles; Derivatization; Dispersive liquid-liquid microextraction; Dispersive solid-phase extraction; Reduced graphene oxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشتقات; High performance liquid chromatography; Tandem mass spectrometry; Derivatization; Plasma; Targeted metabolomics; αAAA; l-2-aminoadipic acid; αABA; l-2-aminobutyric acid; βABA; dl-3-aminobutyric acid; AcCad; N-(5-aminopentyl)acetamide; ADMA; NG,NG-dimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشتقات; Supercritical fluid extraction; Arsenic species analysis; Thioglycolic acid methyl ester (TGM); Thioglycolic acid ethyl ester (TGE); Derivatization; Gas chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشتقات; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; CID; collision-induced dissociation; cps; counts per second; D; difference; E1; estrone; 3,4-[13C2E1; 3,4-[13C]2-estrone; d4E1; 2,4,16,16-[2H]4-estrone; 17αE2; 17α-estradiol; E2; estradiol; 13C2E2; 3,4-[13