تابع مطلوبیت

در این صفحه تعداد 150 مقاله تخصصی درباره تابع مطلوبیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تابع مطلوبیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع مطلوبیت; Parameter tuning; Evolutionary algorithms; Desirability function; Multi-objective particle swarm optimization; Fast non-dominated sorting genetic algorithm; Multi-objective single machine scheduling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع مطلوبیت; cy; number of pressurization cycles; DHS; dynamic headspace; DOE; design of experiments; dp; dry purge time (min); GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS; headspace; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; LPME; liquid phase microe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع مطلوبیت; Contaminant; Desirability function; Determination; Disposal; Environmental analysis; Experimental cost; Factor screening; Multivariate experimental design; Optimal experimental domain; Response modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع مطلوبیت; Automated material handling systems; Photolithographic zone; Optimal Computing Budget Allocation; Particle swarm optimization; Desirability function
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع مطلوبیت; 2-ACPY; 2-acetyl-1-pyrroline; CAR; carboxen; CCD; central composite design; D; desirability function; DVB; divinylbenzene; DOE; design of experiments; FD; flavour dilution factor; GC/QTOF; gas chromatography/quadrupole-time of flight; HPMC; hydroxyl propy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع مطلوبیت; CAR; carboxen; CCD; central composite design; D; desirability function; DVB; divinylbenzene; GC/QTOF; gas-chromatography/quadrupole-time of flight; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; OT; odour threshold; PC; principal component; PCA; p