عوامل تعیین کننده

در این صفحه تعداد 448 مقاله تخصصی درباره عوامل تعیین کننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عوامل تعیین کننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; PIN; Personal identification number; OCD; Obsessive compulsive disorders; OR; Odds ratio; CI; Confidence interval; Cervical cancer screening; Non-participation; Determinants; Socio-demographics; Reproductive history; Mental health; Physical health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; Vaccines; Vaccine coverage; Immunization; Determinants; Barriers; Constraints; Low and middle-income countries; Structural equation models; Bayesian statistics; Household surveys; Health facility surveys; Patient surveys;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; PRO; Patient Reported Outcomes; QoL; Quality of Life; QOLI-BV; Quality of Life Interview-Brief Version; SAI-E; Expanded version of the Schedule of Assessment of Insight; SANS; Scales for the Assessment of Negative Symptoms; SAPS; Scales for the Assessment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; Small rural communities; Population growth; Determinants; Internal and external factors; New rural paradigm; Denmark;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; BPA; bisphenol-A; BMI; body mass index; CR; creatinine concentration; EPA; US Environmental Protection Agency; Ex-R study; A Pilot Study to Estimate Human Exposures to Pyrethroids using an Exposure Reconstruction Approach; LC/MS/MS; liquid chromatograph -
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; Attitude-behaviour gap; Determinants; Structural equation modelling; Sustainable clothing; Sustainable consumption; Value-attitude-behaviour hierarchy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; Satisfacción del paciente; Determinantes; Garantía de la calidad de la atención de salud; Indicadores económicos; Análisis multinivel; Patient satisfaction; Determinants; Quality assurance; Health care; Economic indexes; Multilevel analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; Vaccination coverage; Age-appropriate immunization; Under-immunization; Determinants; AGE; acute gastroenteritis; CLSC; Centre local de services communautaires; CMA; Census Metropolitan Area; cNICS; childhood National Immunization Coverage Survey; FSA; fo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; Cyclic pentadiagonal matrices; Toeplitz matrices; Matrix reordering and partitioning; Linear transformation; Determinants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تعیین کننده; Creative class theory; Determinants; Amenities; Social tolerance; Economic drivers; Exploratory spatial data analysis; Creative class agglomeration;