نوروپاتی محیطی دیابتی

در این صفحه تعداد 149 مقاله تخصصی درباره نوروپاتی محیطی دیابتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نوروپاتی محیطی دیابتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Takotsubo syndrome; Diabetes mellitus and takotsubo syndrome; Diabetic peripheral neuropathy; Prevalence of diabetes mellitus; Autonomic nervous system; Blood borne catecholamines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Diabetes; Diabetic peripheral neuropathy; Microarray; Gene expression analysis; Self-organizing map; Inflammation; Immune system; Mouse models; db/db;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Diabetic peripheral neuropathy; Electrochemical skin conductance; Neuropathy disability score; Normative data; Sudomotor dysfunction; Type 2 diabetes mellitus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Peripheral neuropathy; Diabetes; Nervous system; Electrophysiology; Nerve damage; Diabetic peripheral neuropathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; 3; braking time; diabetic peripheral neuropathy; diabetes mellitus; driver's license; Michigan neuropathy screening instrument; safe driving;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Diabetes; Diabetic peripheral neuropathy; Diabetes complications; Plantar pressure; Shape analysis; Wavelet moment; Sample entropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; ABC; activities specific balance confidence scale; BBS; Berg balance scale; BESTest; balance evaluation systems test; CASP; critical appraisal skills programme; CTSIB; clinical test of sensory interaction and balance; DGI; Dynamic Gait Index; DM; diabetes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Nerve conduction velocity; Current perception threshold; Type 1 diabetes mellitus; Diabetic peripheral neuropathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; ADA; American Diabetes Association; ARR; absolute risk reduction; AUC; Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve; CI; confidence interval; DAM; diagnostic accuracy measure; DFU; diabetic foot ulcer; DM; diabetes mellitus; DPN; diabetic periph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Diabetes mellitus; Diabetic peripheral neuropathy; Nailfold microcirculation index; Vibration perception threshold; Neuropathy scoring system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; T2DM; type 2 diabetes; DPN; diabetic peripheral neuropathy; NLR; neutrophil-to-lymphocyte ratio; VPT; vibration perception threshold; NCV; nerve conduction velocity; EMG; electromyogram; WBC; white blood cell counts; TSH; thyroid stimulating hormone; BMI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; ACE-I; angiotensin converting enzyme inhibitor; ARB; angiotensin receptor blocker; DBP; diastolic blood pressure; DM; diabetes mellitus; DN; diabetic nephropathy; DPN; diabetic peripheral neuropathy; DR; diabetic retinopathy; FPG; fasting plasma glucose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; AUC; area under the curve; BP; blood pressure; CVD; cardiovascular disease; CI; confidence interval; DN; diabetic nephropathy; DP; diastolic pressure; DPN; diabetic peripheral neuropathy; DR; diabetic retinopathy; 1,25(OH)2D3; 1,25-dihydroxyvitamin D3; FT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; AIPT; advanced interventional pain therapy; CRPS; complex regional pain syndrome; DPN; diabetic peripheral neuropathy; DRG; dorsal root ganglion; FBSS; failed back surgery syndrome; FDA; Food and Drug Administration; IDDS; intrathecal drug delivery system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Microvascular complications; Diabetic retinopathy; Diabetic nephropathy; Macrovascular complications; Diabetic peripheral neuropathy; Cardiovascular disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Progesterone; Testosterone; Metabolites; Streptozotocin; Peripheral nerve; 3α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; ACC; acetyl-CoA carboxylase α; AR; androgen receptor; DPN; diabetic peripheral neuropathy; DHP; dihydroprogesterone; ESI; electrospray ioni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Diabetes-related complications; Gait; Rehabilitation; ALA; alpha-lipoic acid; DFU; diabetic foot ulcer; DM; diabetes mellitus; DPN; diabetic peripheral neuropathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتی محیطی دیابتی; Diabetic peripheral neuropathy; Endoplasmic reticulum stress; Eukaryotic initiation factor-2α; High-fat diet fed mouse; Motor nerve conduction velocity; Prediabetic peripheral neuropathy; Salubrinal; Sensory nerve conduction velocity; Streptozotocin; Tri