دیانزوتیوفن

در این صفحه تعداد 513 مقاله تخصصی درباره دیانزوتیوفن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیانزوتیوفن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیانزوتیوفن; AC; activated carbon; ADS; adsorptive desulfurization; Basolite A100; Al(OH)(C8H4O4), produced by BASF; Basolite C300; Cu3(C9H3O6)2, produced by BASF; Basolite F300; FeC9H3O6, produced by BASF; BDC; 1, 4-benzenedicarboxylate; BT; benzothiophene; Cr-BDC; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیانزوتیوفن; 1,2DMI; 1,2-dimethylindole; 2MI; 2-methylindole; AAS; atomic absorption spectroscopy; ABDC; 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate; AFM; atomic force microscope; ASA; p-arsanilic acid; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transformed infrared spectros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیانزوتیوفن; BDS; bio-desulfurization; HDS; hydro-desulfurization; BT; benzothiophene; DBT; dibenzothiophene; DMF; dimethylfurmamide; MNPs; magnetic nanoparticles; BSM; basal salt medium; SEM; scanning electron microscope; TEM; transmission electron microscope; RSM; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیانزوتیوفن; GO; graphene oxide; HPMo; phosphomolybdic acid: H3PMO12O40; HPMo-GO; graphene oxide-based phosphomolybdic acid catalyst; ECOD; extractive-catalytic oxidative desulfurization; CODS; catalytic oxidative desulfurization; X1: T; temperature; X2: O/S; oxygen t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیانزوتیوفن; ASTM; American Society for Testing and Materials; BT; benzothiophene; DBT; dibenzothiophene; [CnMIM]Cl; 1-methyl-3-ankylimidazolium chloride; [CnMIM][[HSO4]; 1-methyl-3-alkyl imidazolium; [CnMIM][[CH3COO]; 1-methyl-3-alkyl imidazolium acetate; [BMIM]Cl; 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیانزوتیوفن; Oxidative-adsorptive desulfurization; Octanal-air system; Graphene oxide; Modified carbon black; Dibenzothiophene; 4,6-Dimethyldibenzothiophene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیانزوتیوفن; AC; activated carbon; ACF; activated carbon fiber; ATR; autothermal reforming; BET; Brunauer-Emmett-Teller; DBT; dibenzothiophene; GDC; gadolinium doped ceria; GHSV; gas hour space velocity; SEM; scanning electron microscopy; TEM; transmission electron mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیانزوتیوفن; Environmental analysis; Food analysis; Magnetic separation; MMIP; Molecularly imprinted polymer; 4-VP; 4-vinylpyridine; AHL; Gram-negative bacterial quorum signaling molecule; AM; Acrylamide; APS; Ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیانزوتیوفن; Glassy carbon electrode; Graphene oxide; Magnetic-MIP; MIP; Multi-walled carbon nanotube; Sensors; APS; Ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; Arg-G; Arginine functionalized graphene; BPA; Bisphenol A; CCVD; Catalytic carbon vapor d