دیکلوفناک سدیم

در این صفحه تعداد 253 مقاله تخصصی درباره دیکلوفناک سدیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیکلوفناک سدیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; NSAIDs; non steroidal anti-inflammatory drugs; COX; cyclooxygenase; PGs; prostaglandins; AA; arachidonic acid; LO; lipoxygenase; TXA2; thromboxane A2; DS; diclofenac sodium; PLA; poly lactic acid; poly D,L glycolide; PLG; poly lactide-co-glycolide; PLGA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; NSAIDs; nonsteroidal anti inflammatory drugs; DS; diclofenac sodium; CNS; central nervous system; COX-2/PGE2; COX-2-dependent PGE2; COX; cyclooxygenase; MCP-1; monocyte chemo attractant protein 1; NO; nitric oxide; PG; prostaglandin; ROS; reactive oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; Nanoemulsion; Skin penetration; Tape stripping; 19F NMR; Diclofenac sodium; Semifluorinated alkane; SC; stratum corneum; F6H8; perfluorohexyloctane; API; active pharmaceutical ingredient; ZP; zeta potential; PDI; polydispersity index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; Polymer-amino-functionalized silica composites; Vapor-phase synthesis; Multiparticulate formulation; Diclofenac sodium; Sustained release; (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; Naproxen; Methimazole; Diclofenac sodium; Drug partitioning; Isothermal titration calorimetry; Micelles; Micellar drug delivery; Hexadecyltrimethylammonium bromide; Triton-X-100; Bovine serum albumin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; NSAIDs; Curcumin; Ulcers; Gastroenteropathy; Oxidative stress; DIC; Diclofenac sodium; Hb; Haemoglobin; HCT; Haematocrit; H2RAs; Histamine H2 receptor antagonists; LPO; Lipid peroxidation; NSAIDs; Nonsteroidal anti-inflammatory drugs; PPIs; Proton pump in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; Acute brain injury; Diclofenac sodium; Fever; Management; ABI; Acute brain injury; CPP; Cerebral perfusion pressure; DCFS; Diclofenac sodium; HR; Heart rate; ICP; Intracranial pressure; ICU; Intensive care unit; MAP; Mean arterial pressure; Tc; Core body
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; IL-1β; interleukin-1 beta; IL-6; interleukin-6; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; PTZ; pentylenotetrazole; Epilepsy; Inflammation; Diclofenac sodium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; sumatriptan succinate; diclofenac sodium; PaloVia; non-ablative; fractional laser; transdermal drug delivery; human skin; H&E; hematoxylin and eosin; MTZ; microscopic treatment zones; NBFXL; non-ablative fractional laser; PPI; pore permeability index; SEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; Hydrophilic-hydrophobic hydrogel; Polypropyleneglycol dimethacrylate; Polypropyleneglycol diacrylate; Polyethyleneglycol dimethacrylate; Drug release; Dexamethasone; Diclofenac sodium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; PABA; 4-aminobenzoic acid; BGE; background electrolyte; DIC; diclofenac sodium; 2-D NOESY; two-dimensional NOE spectroscopy; Ep; potential energy; IA; diclofenac impurity A; IB; diclofenac impurity B; IC; diclofenac impurity C; ID; diclofenac impurity D;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیکلوفناک سدیم; GG; gellan gum; CAN; cerric (IV) ammonium nitrate; h-Pmaa-g-GG; hydrolyzed polymethacrylamide-grafted-gellan gum; DS; diclofenac sodium; TSG; tamarind seed gum; FTIR; Fourier transform infra-red; XRD; X-ray diffraction; DSC; differential scanning calorime