تخلیه مانع دی الکتریک

در این صفحه تعداد 384 مقاله تخصصی درباره تخلیه مانع دی الکتریک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تخلیه مانع دی الکتریک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Surface barrier discharge; Dielectric barrier discharge; Plasma spots; Plasma patterns; Discharge domains; Atmospheric pressure glow discharge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Dielectric barrier discharge; Flow control; Plasma actuator; Turbulent boundary layer; Wing-body configuration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Atmospheric pressure plasma; Dielectric barrier discharge; Microbial decontamination; Germination; Sprout seeds; Alfalfa seeds; Food safety
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; O3; ozone; OH; hydroxyl; H2O2; hydrogen peroxide; O; oxygen; NxOy; nitrogen oxides of different oxidation states; NOS; nitric oxide synthase; Ar; argon; He; helium; UV; ultraviolet; CAP; cold atmospheric plasma; ACP; atmospheric cold plasma; APP; cold atm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; DBD; dielectric barrier discharge; PHE; phenanthrene; OES; optical emission spectroscopy; AOPs; advanced oxidation processes; DFT; density functional theory; SI; supporting information; HPLC; high-performance liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD); Atmospheric-pressure plasma; Dielectric barrier discharge; TEMAZr; Zirconium dioxide; Precursors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; AOP; advanced oxidation processes; 4CP; 4-chlorophenol; NTP; non-thermal plasma; DBD; dielectric barrier discharge; Advanced oxidation processes (AOP); 4-Chlorphenol; Dielectric barrier discharge (DBD); Ecotoxicity; Non-thermal plasma (NTP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Dielectric barrier discharge; Parallel-plate discharge; Planar-surface discharge; Surface barrier discharge; Atmospheric pressure glow discharge