طیف سنجی دی الکتریک

در این صفحه تعداد 443 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی دی الکتریک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی دی الکتریک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Cationic polymerization; Aromatic epoxy monomers; Glass transition; Network properties; Radiation curing; Atomic force microscopy; Dynamic mechanical thermal analysis; Dielectric spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; 1-D; one-dimensional; AAO; anodic aluminum oxide; AFM; atomic force microscopy; AIBN; 2,2′-azobis-(isobutyronitrile); APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; BCP; diblock copolymers; DS; dielectric spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; FTIR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Dielectric spectroscopy; Impedance measurement; Chromaffin cells; Dielectric cell modeling; Permittivity; Conductivity; Membrane capacitance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Chitosan; Hydroxyapatite nanoparticles; Interfacial layer; Dielectric spectroscopy; Mechanical and dielectric percolation phenomena;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Dielectric spectroscopy; Bovine milk; Mastitis; Somatic cell count; Dielectric relaxation; Conductivity; Water; Meyer-Neldel compensation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Poly(lactic acid); Electrically and thermally conductive polymer composites; Dielectric spectroscopy; Thermal conductivity; Melt flow index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Biocomposites; poly(lactide) (PLA); Natural fibre; Sisal; Degradation; Hydrothermal ageing; Dielectric spectroscopy; Segmental cooperativity; Dynamic fragility; Crystallinity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Dielectric spectroscopy; Epoxy resins; Rubber toughened resin systems; Acrylic latexes; Coalescence; Film formation; Physical ageing; Free volume relaxation; Water absorption; Bound water; Free water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Dielectric spectroscopy; Multiscale conductivity and permittivity; Lithium batteries; Composite electrodes; Interfaces; Electronic conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Dielectric spectroscopy; Epoxy networks of the diglycidyl ether of bisphenol A; 3,3′ and 4,4′-diaminodiphenyl sulfone isomers; Chain motions; Vogel temperature; Kramers–Krönig transformation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی دی الکتریک; Dielectric spectroscopy; Electrode polarization; Drift-diffusion transport; Adsorption-desorption phenomena; Stern layer impedance;