آشنایی با موضوع

پردازش سیگنال دیجیتال Digital signal processing به اختصار DSP با نمایش سیگنال به وسیله توالی اعداد یا نشانه‌های پردازش چنین سیگنالی در ارتباط است. پردازش سیگنال دیجیتال (گسسته) و پردازش سیگنال پیوسته، زیرمجموعه‌هایی از پردازش سیگنال هستند. پردازش سیگنال دیجیتال به تکنیک های مختلف برای بهبود دقت و صحت و قابلیت اطمینان از ارتباطات دیجیتال اشاره دارد. تئوریDSP بسیار پیچیده است. در واقع، DSPبر روی روشن یا استاندارد سازی، سطح و یا حالات یک سیگنال دیجیتال کار می کند. مدار DSP قادر به تمایز بین سیگنال های ساخته دست بشر و نویز است، که ذاتا پر هرج و مرج هستند. از کاربردهای عملی DSP می توان به پردازش صوت و پردازش سیگنال صحبت، پردازش سیگنال سونار و رادار، پردازش آرایه‌های حسگر، پردازش سیگنال آماری، پردازش تصویر دیجیتال، پردازش سیگنال‌های مخابراتی، کنترل سیستم ها، پردازش سیگنال‌های بیولوژیک اشاره کرد. پردازش سیگنال دیجیتال به طور چشمگیری کمک به بهبود حساسیت یک واحد گیرنده می کند. مدار DSP گاهی اوقات می تواند مانند یک معجزه الکترونیکی باشد. اما محدودیت هایی برای این مدار وجود دارد. اگر سر و صدا آنقدر قوی است که تمام آثار سیگنال محو شوند، یک مدار DSP نمی تواند سیگنال را در هرج و مرج پیدا کند و سیگنال دریافت نخواهد شد. حوزه‌های پردازش سیگنال دیجیتال: در DSP، مهندسین معمولاً به مطالعه سیگنال دیجیتال در یکی از حوزه‌ها زیر می‌پردازند: حوزه زمان (سیگنال‌های یک بعدی)، حوزه فضایی (سیگنال‌های چندبعدی)، حوزه فرکانس، حوزه خودهمبستگی، و حوزه موجک. برای پردازش این سیگنال ها، حوزه‌ای انتخاب می‌شود که در آن بتوان خصوصیات اصلی سیگنال را به بهترین شکل نمایش داد و با استفاده از اطلاعات حاضر، به بهترین صورت، سیگنال را پردازش کرد. توالی نمونه‌هایی که از اندازه‌گیری خروجی یک وسیله به دست می‌آید یک نمایش در حوزه زمان یا حوزه فضا را تشکیل می‌دهد، در حالی که تبدیل فوریه گسسته‌زمان، اطلاعات را در حوزه فرکانس تولید می‌کند (همان طیف فرکانسی). همبستگی خودکار را همبستگی متقابل سیگنال با خودش بر روی فاصله‌های متغیر زمان یا فضا تعریف می‌کنند.

در این صفحه تعداد 183 مقاله تخصصی درباره پردازش سیگنال دیجیتال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پردازش سیگنال دیجیتال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Slow neutron radiography; Position-sensitive microchannel plate detector; Microchannel plate detector; Sensing induced signals; Imaging; Digital signal processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Digital CMOS integrated circuits; Reciprocal square root; Digital signal processing; Fixed-point arithmetic; Newton method; Piecewise-polynomial approximation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Point source; Omnidirectional; Inverse filter; 3D printing; Flat response; Inverted cone; Digital signal processing; Omnidirectional speaker;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; 00-01; 99-00; Digital signal processing; Digital-to-analog converter; Digital pre-compensation; Bandwidth variable transponder; Optical coherent receiver; Elastic optical network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Compound semiconductor detectors; Pulse-height loss; Ballistic deficit effect; Signal readout; Digital signal processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; DC; direct current; ZVT; zero voltage transition; ZVS; zero voltage switching; ZCS; zero current switching; UPS; uninterruptible power supply; PV; photovoltaic; FC; fuel cell; EMI; electromagnetic interference; PWM; pulse width modulation; CCM; continuous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Non-destructive testing; Eddy current testing; Metal conductivity; Contactless measurement; Digital signal processing; Embedded system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Wearable health systems; Reflective pulse oximeter; Biomedical sensor; Digital signal processing; Signal acquisition; Signal quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Ultrasonic gas flow meter; Digital signal processing; Transit-time method; Feature point; Variable ratio threshold; Zero-crossing detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Coherent communications; Dynamic optical network; Symbol rate estimation; Chromatic dispersion estimation; Polarization mode dispersion; Digital signal processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Spiking neuron; Leaky Integrate-and-Fire neuron; Digital signal processing; Interictal spike detection; Wavelet decomposition; Phase encoding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; NIALM; Non-Intrusive Appliance Load Monitoring; IALM; Intrusive Load Monitoring; EPU; Economic Planning Unit; MIT; Massachusetts Institute of Technology; FSM; Finite State Machines; US; United State; HMM; Hidden Markov Model; FHMM; Factorial Hidden Markov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Impedance measurement; Uncertainty; Digital signal processing; RMS measurement; Frequency dependence; Experimental analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Passive optical networks; Ultra-dense wavelength division multiplexing; Coherent detection; Nyquist pulse shaping; Digital signal processing; Free space optics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Gene finding; Digital signal processing; Protein coding region; Protein non-coding regions; DNA dynamic representation scheme; Period-3 spectrum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; FPLE; free piston linear engine; HCCI; homogeneous charge compression ignition; ECU; electronic control unit; DSP; digital signal processing; DAQ; data acquisition; Linear engine; Free piston engine; Linear alternator; Spark timing; Equivalence ratio; Air
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; ADC; Analog to digital converter; ADVISE; Adversary view security evaluation; AES; Advanced encryption standard; AGC; auto gain control; AIM; Artificial intelligent met; AMI; Automatic metering infrastructure; AVISPA; Automated validation of internet secu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; CMOS technologies; Analog-to-digital converters; Time-to-digital converters; Digital signal processing; Time resolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش سیگنال دیجیتال; Coriolis mass flowmeter; Digital signal processing; Flow measurement; Industrial measurement; Digital drive method; Transmitter development;