دی هیدروزیاتین

در این صفحه تعداد 31 مقاله تخصصی درباره دی هیدروزیاتین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دی هیدروزیاتین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی هیدروزیاتین; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6- Benzyladenine riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenosine-5′-monophosphate; CDK; Cyclin-dependent kinase; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی هیدروزیاتین; Brassinolide; Brassinosteroids; Castasterone; Endogenous hormones; Gibberellins; GA6; Microalgae; ABA; abscisic acid; BL; brassinolide; BRs; brassinosteroids; CS; castasterone; cZ; cis-zeatin; DHZ; dihydrozeatin; GAs; gibberellins; IAA; indole-3-acetic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی هیدروزیاتین; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6-Benzyladenine-9-riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-glucoside; cZR; cis-Zeat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی هیدروزیاتین; ABA; abscisic acid; AHK; Arabidopsis histidine kinase; ARR; Arabidopsis response regulator; CK; cytokinin; CKX; cytokinin oxidase/dehydrogenase; COR47; cold-regulated 47; cZ; cis-zeatin; DZ; dihydrozeatin; HKT; high-affinity K+ transporter; IAA; indole-3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی هیدروزیاتین; BAP; 6-Benzylaminopurine; cZ; cis-Zeatin; cZR; cZ riboside; cZRPs; cZR 5′-phosphates; DAU; days after cotyledon unfolding; DIG; digoxygenin; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DMSO; dimethylsulfoxide; DZ; dihydrozeatin; DZR; DZ riboside; DZRPs; DZR 5′-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی هیدروزیاتین; Antioxidant; Asparagaceae; Auxins; Cytokinin homeostasis; Conservation; Rooting; BA; N6-benzyladenine; BAR; N6-benzyladenine-9-riboside; BA9G; N6-benzyladenine-9-glucoside; BAR5′MP; N6-benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CCE; cyanidin chloride
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی هیدروزیاتین; ABA; abscisic acid; BA; 6-benzylaminopurine; BR; brassinosteroid; βGlc; β-glucosidase; CK; cytokinin; CKXs; cytokinin oxidase/dehydrogenases; cZ; cis-zeatin; cZR; cis-zeatin riboside; cZRMP; cis-zeatin riboside 5′-monophosphate; cZRPs; cis-zeatin ribo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی هیدروزیاتین; c-Z; cis-zeatin; c-ZR; cis-zeatin riboside; c-ZRMP; cis-zeatin riboside 5′-monophosphate; CK; cytokinin; DZ; dihydrozeatin; DZR; dihydrozeatin riboside; DZRMO; dihydrozeatin riboside 5′-monophosphate; FB; free base; iP; N6-(Δ2-isopentenyl)adenine; iP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دی هیدروزیاتین; Abscisic acid; Acclimatisation; Autotrophy; Cytokinins; Indoleacetic acid; In vitro culture; Kiwi (Actinidia deliciosa); ABA; abscisic acid; BA; benzyladenine; C; non-ventilated explants cultured in MS medium with BA and GA3; Cks; cytokinins; DHZ; Dihydro