ضد انعقاد خوراکی مستقیم

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره ضد انعقاد خوراکی مستقیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضد انعقاد خوراکی مستقیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; Direct oral anticoagulants; apixaban; nonvalvular atrial fibrillation; appropriate dose; recurrence of ischemic stroke; inappropriate low dose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; Amiodarone; Atrial fibrillation; Cytochrome p450; Direct oral anticoagulants; Intracranial bleeding; Major bleeding events; P-glycoprotein; Stroke;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; OAC; Oral anticoagulant; VKA; Vitamin K antagonist; DOAC; Direct oral anticoagulant; PCC; Prothrombin complex concentrate; 4F-PCC; Four factor PCC; 3F-PCC; Three factor PCC; aPCC; Activated PCC; FFP; Fresh frozen plasma; AF; Atrial fibrillation; TE; Throm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; Idarucizumab; aripazine; andexanet alfa; thromboprophylaxis; direct oral anticoagulants; DOAC; reversal agents; pharmacology of DOACs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; Antiphospholipid syndrome; Direct oral anticoagulants; Antiphospholipid antibodies; Recurrent thrombosis; Triple positivity; Arterial thrombosis; APS; antiphospholipid syndrome; aPL; antiphospholipid antibodies; VKA; vitamin K antagonist; DOAC; direct ora
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; complications of catheter ablation; direct oral anticoagulant; pulmonary vein isolation; AF; atrial fibrillation; CI; confidence interval; CRNMB; clinically relevant nonmajor bleeding; DOACs; direct oral anticoagulants; MB; major bleeding; NOS; Newcastle-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; AF; atrial fibrillation; ARISTOTLE(−J); Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation (−Japanese patients); AVERROES; Apixaban Versus Acetylsalicylic Acid to Prevent Stroke in Atrial Fibrillation Patients Who
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; Antiphospholipid syndrome; Antiphospholipid antibodies; Systemic lupus erythematosus; Treatment; Direct oral anticoagulants; Hydroxychloroquine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; AF; atrial fibrillation; BWH; Brigham and Women's Hospital; DOACs; direct oral anticoagulants; HULP; Hospital Universitario La Paz; INR; international normalized ratio; IPAH; idiopathic pulmonary arterial hypertension; IQR; interquartilic range; mPAP; mea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; Atrial fibrillation; Stroke prevention; Oral anticoagulant therapy; Direct oral anticoagulants; Vitamin K antagonists; Elderly patients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; antithrombotic therapy; deep venous thrombosis; direct oral anticoagulants; laboratory; pulmonary embolism; AF; atrial fibrillation; APTT; activated partial thromboplastin time; CHEST; American College of Chest Physicians; DOAC; direct oral anticoagulant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; ACCP; American College of Chest Physicians; DOACS; Direct oral anticoagulants; HIT; heparin induced thrombocytopenia; LMWH; low molecular weight heparin; UFH; unfractionated heparin; VKA; vitamin K antagonists; Anticoagulation; Children; Pediatric; Hepari
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; AF; atrial fibrillation; CVA; cerebrovascular accident; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; LA; left atrium; LVEF; left ventricular ejection fraction; LVOTO; left ventricular outflow tract obstruction; MWT; maximal wall thickness; NOACs; direct oral anticoa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; Atrial fibrillation; Non-end-stage chronic kidney disease; Major bleeding; Warfarin; Direct oral anticoagulants; Atrial fibrillation; AF; Direct oral anticoagulants; DOACs; Chronic kidney disease; CKD; Non-end-stage chronic kidney disease; NECKD; Vitamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; LC-MS/MS; Direct oral anticoagulants; Coagulation tests; Chromogenic assay; Rivaroxaban; Edoxaban; Apixaban; Dabigatran;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد انعقاد خوراکی مستقیم; Anticoagulantes orales directos; Cirugía urgente; Sangrado perioperatorio; Complicaciones perioperatorias; Monitorización; Direct oral anticoagulants; Urgent surgery; Perioperative bleeding; Perioperative complications; Monitoring;