آزمایش انتخابی گسسته

در این صفحه تعداد 233 مقاله تخصصی درباره آزمایش انتخابی گسسته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آزمایش انتخابی گسسته
مقالات ISI آزمایش انتخابی گسسته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; AED; antiepileptic drug; CBC; choice-based conjoint; DCE; discrete choice experiment; EQ-5D-5L; EuroQol 5 Dimensions 5 Levels questionnaire; HRQoL; health-related quality of life; IES; impact of epilepsy scale; Epilepsy; Shared decision-making; Treatment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Travel vaccines; Preferences; Conjoint analysis; Discrete choice experiment survey; Willingness-to-pay; Mean monetary equivalent; CI; confidence interval; DCE; discrete choice experiment; MME; mean monetary equivalent (or willingness-to-pay); OR; odds rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Reasoning; Science communication; Diversity effect; Best-worst scores; Discrete choice experiment; Climate change; Public health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Arctic coastal zone; Discrete choice experiment; Environmental quality; Aquaculture; Marine fishing tourism; Recreation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Call externalities; Receiver benefits; Network effects; Mobile telephony; Stated preferences; Discrete choice experiment; L1; L86; D62;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Forest conservation payments; Socio bosque program; Discrete choice experiment; Deforestation; Forest degradation; Risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Electric vehicle; Electricity generation mix; Consumer behavior; Greenhouse gas; Discrete choice experiment; Mixed logit model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Electric vehicle charging pattern; Electricity demand; Electric vehicle supply equipment; Consumer preference; Discrete choice experiment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Discrete choice experiment; Inverse Mills ratio; Multinomial probit; Respondent uncertainty; Truncated normal distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Afforestation; Discrete choice experiment; Energy crops; Forest biomass; Renewable energy sources; Willingness to accept; Q23; Q42; Q51; R10;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش انتخابی گسسته; Manure; Partnership-based biogas investment; Discrete choice experiment; Mixed logit with flexible distribution; Willingness-to-accept space; Corner solution model;