آشنایی با موضوع

واژه تنش به هر عاملی که روی گیاه تاثیر منفی گذاشته و از بیان کامل پتانسیل ژنتیکی یک یا چند صفت جلوگیری می‌کند، اطلاق می‌شود. تنش‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: 1- تنش‌های محیطی (غیر زیستی)، 2- تنش‌های غیر محیطی (زیستی). تنش‌های محیطی مانند خشکی، دماهای بالا و پایین و شوری خاک در کنار تنش‌های غیر محیطی مانند آفات، بیماری‌ها و علفهای هرز بطور نامطلوبی جوانه زنی، رشد گیاه و در نهایت تولید محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهند. خشکی شایع ترین نوع تنش محیطی است که بطور تقریبی موجب محدودیت تولید در 25درصد از اراضی جهان شده است. به طور کلی به هر عامل خارجی که نتیجه‎اش نرخ رشد کمتر از حد معمول باشد، تنش گرفته می‎شود یعنی هر عاملی که مراحل متابولیک طبیعی یک گیاه را به وقفه می‎اندازد، محدود می‎کند یا به طور زیان‎آوری تسریع می‎کند. تنش آبی هم به عدم وجود آب کافی هم به وجود آب اضافه در اطراف گیاه گفته می‎شود. در حالت اول که در نتیجه خشکی و یا کمبود آب بوجود می‎آید تحت عنوان تنش کمبود آب شناخته می‎شود که با تنش خشکی مترادف است. رایج‎ترین تعریف خشکی در کشاورزی توسط آدمیدس و همکاران (1989) مطرح شده است. آنها معتقدند که کمبود یا تنش رطوبت هنگامی افزایش می‎یابد که تقاضای تبخیر اتمسفر بالای برگها (یعنی تبخیر و تعرق پتانسیل) ETP از ظرفیت و توانایی ریشه‎ها برای استخراج آب از خاک (یعنی تبخیر و تعرق واقعی) ETA تجاوز نموده و فراتر می‎رود. در کشاورزی منظور از خشکی کمبود آب بصورت طبیعی است. اگر گیاه بطور مصنوعی در معرض تنش آب قرار داده شود، واژه «تنش کمبود آب» ETA بکار می‎رود. در نهایت در مورد گیاه زراعی خشکی را می‎توان بعنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب تعریف کرد. چنانچه در اثر خشکی هوا رطوبت داخلی گیاه کمتر از 50 درصد مقدار عادی خود شود، گویند گیاه دچار «کمبود آب» Water Dessication یا از دست دادن آب شده است و چنانچه رطوبت گیاه کمتر از مقدار عادی خود ولی بالاتر از 50 درصد مقدار عادی باشد «گیاه پسابیده» Evaporative Dehidration شده است. تنش خشکی که موجب از دست دادن آب بصورت مایع شود را تنش اسمزی گویند. بنابراین تنش خشکی به تنهایی مفهوم دقیقی ندارد. نوع خشکی در مناطق مختلف در طول فصل زراعی متفاوت است و ممکن است: 1ـ پیوسته بوده و شدت آن دائماً زیاد شود. 2ـ فقط در اوایل فصل باشد. 3ـ فقط در اواخر فصل مصادف با دوره دانه‎بندی گندم باشد.
در این صفحه تعداد 595 مقاله تخصصی درباره تنش خشکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنش خشکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; CHL; chlorophyll content; DR; drought recovery; DS; drought stress; GCA; general combining ability; H2; broad sense heritability; h2; narrow sense heritability; LA; leaf area; LMA; leaf mass area; LPP; number of green leaves per plant; LRWC; leaf relative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; APX; ascorbate peroxidase; BN-PAGE; blue native polyacrylamide gel electrophoresis; CAT; catalase; DAB; 3,3-diaminobenzidine; DTT; dl-dithiothreitol; HPLC; high-performance liquid chromatography; H2O2; hydrogen peroxide; LHC II; light-harvesting complex I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; SBG; Scutellaria baicalensis Georgi; MDA; malondialdehyde; Pro; proline; SS; soluble sugar; SP; soluble protein; SO; Dsuperoxide dismutase; PO; Dperoxidase; CAT; catalase; APX; ascorbate peroxidase; GR; glutathione reductase; PAL; Phenylalanine ammonialya
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; GFP; green fluorescent protein; DREB; dehydration-responsive element-binding transcription factor; MYB; myeloblastosis; ERF; epidermal repair factor; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; PSII; photosystem II; NAC transcription factor; Transgenic plants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; An; net photosynthesis; CEi; instantaneous carboxylation efficiency of rubisco; DS; drought stress; GLA; green leaf area; gs; stomatal conductance; HH; hot humid; HD; hot dry; LWR; leaf weight ratio; NC; normal climate; PAR; photosynthetically active radi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; Cucumber seedling; Leaf; Metabolomics; Elevated [CO2]; Drought stress; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; CE-MS; capillary electrophoresis-mass spectrometry; UHPLC-Q-TOF MS; ultra-high perfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; Chickpea; Drought stress; Drought tolerance/responsive genes; RNA sequencing; Transcription factors; Phytohormones; APX; Ascorbate peroxidase; DS; drought-stressed; JA; Jasmonic acid; GA; Gibberellic acid; GO; Gene ontology; LEA; Late embryogenesis abunda
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; Drought stress; Endogenous polyamines; Endogenous phytohormones; Maize (Zea mays L.); Photosynthetic characteristics; Spermidine; ABA; abscisic acid; Ca; atmospheric CO2 concentration; Ci; intracellular CO2 concentration; Car; carotenoids; Chl a; chloroph