سیستم تحویل دارو

در این صفحه تعداد 769 مقاله تخصصی درباره سیستم تحویل دارو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم تحویل دارو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; Microemulsions; Riboflavin; Omega fatty acids; Solubilization; Drug delivery system; Transepithelial permeation; Keratoconus; Dry eye syndrome; Collagen cross-linking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; Cell-penetrating peptide; Histidine; Liposome; Drug delivery system; Lysosome; CPPs; cell-penetrating peptides; DDSs; drug delivery systems; GLA; alpha-galactosidase A; LSDs; lysosomal storage diseases; MEM; minimal essential medium; FBS; fetal bovine ser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; Doxorubicin hydrochloride; Nanosilica; Human serum albumin; 1H NMR spectra; Bound water organization; Freezing-melting point depression; Drug delivery system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; ATR; Attenuated Total Reflectance; BET; Brunauer-Emmett-Teller; CS; chitosan; DC; drug content; DDS; drug delivery system; DOXY; doxycycline hyclate; DSC; Differential Scanning Calorimetry; Dv; volume diameter; EC; ethyl cellulose; EE; efficacy of encapsu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; liposomes; encapsulation; toxicity; controlled release/delivery; injectables; stability; formulation; LUV AS; ammonium sulphate gradient liposomes; LUVDBCAS; ammonium sulphate gradient liposomes with dibucaine; AUEC; area under the effect curve; LUV 7.4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; DOX; Doxorubicin; MTX; Methotrexate; Cs; Chitosan; mPEG; Methoxypolyethylene glycol; EPR; Enhanced Permeability and Retention; DDS; Drug Delivery System; HRBCs; Human Red Blood Cells; HBP; Human Blood Plasma; Combination chemotherapy; Multi-branched chito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; Poly(sialic acid); Liposomes; Peripheral blood neutrophils; Tumour-targeting; Drug delivery system; PSA-p-ODA; poly(sialic acid)-p-octadecylamine conjugate; PBNs; peripheral blood neutrophils; TANs; tumour-associated neutrophils; DiR-CL; DiR-labeled unmod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; BNC; bio-nanocapsule; DC; dendritic cell; DDS; drug delivery system; DOX; doxorubicin; HBV; hepatitis B virus; LP; liposome; LSM; laser scanning microscope; mIgG2a; mouse IgG2a; PBS; phosphate-buffered saline; PDI; polydispersity index; Macrophage; Phagoc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; Polymers; Ocular drug delivery; Nanoparticles; Microparticles; Gels; Ocular bioavailability; ABC; ATP-binding cassette superfamily; ANDA; Abbreviated new drug application; AUC; Area-under-the-curve; BSA; Bovine serum albumin; DDS; Drug delivery system; EP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; Nanoparticles; Drug delivery system; Dexamethasone; Lipids; Dermal drug delivery; Electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy; Spinlabel; Dexamethasone (PubChem CID: 5743); 3-(Carboxy)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy (PubChem CID: 519874); St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; AB; antibiotic; PJI; prosthetic joint infection; CNT; carbon nanotube; MWCNT; multi-walled carbon nanotubes; PECVD; plasma enhanced chemical vapor deposition; VLS; vapor-liquid-solid; Multi-walled carbon nanotubes; Drug delivery system; Biofilm; S. epid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم تحویل دارو; 5-Fluorouracil (PubChemCID: 3385); Glucono-δ-lactone (PubChemCID:736); Span-80 (PubChemCID: 5385498); MTT (PubChemCID: 64965); Rhodamine 123 (PubChemCID: 65217); Glucono-δ-lactone; Polymer; Drug delivery system; Nanoparticles;