نظارت بر مواد مخدر

در این صفحه تعداد 155 مقاله تخصصی درباره نظارت بر مواد مخدر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظارت بر مواد مخدر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر مواد مخدر; ACA; ε-aminocaproic acid; ACN; acetonitrile; BEH; ethylene bridged hybrid; BTB; bromothymol blue; CE; capillary electrophoresis; CPB; cardiopulmonary bypass; CZE; capillary zone electrophoresis; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; DNS-Cl; da
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر مواد مخدر; Anticoagulants/Administration and Dosage; Atrial Fibrillation; Drug Administration Schedule; Drug Monitoring; Thrombosis/Drug Therapy; Endoscopy; Gastrointestinal; AF; atrial fibrillation; aPTT; activated partial thromboplastin time; CrCl; creatinine clea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر مواد مخدر; SICUS; Crohn's Disease; Transmural Bowel Damage; Anti-TNFα; Drug Monitoring; CD; Crohn's disease; CDAI; Crohn's disease activity index; CRP; C-reactive protein; CT; computed tomography; LN; lumen narrowing; MH; mucosal healing; MR; magnetic resonance; SI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر مواد مخدر; ALL; Acute childhood leukemia; 6-MP or MP; 6-mercaptopurine; AZA; azathioprine; IBD; inflammatory bowel disease; MeMP; methylmercaptopurine; MeMP-d3; Methymercaptopurine-D3; TIMP; thioinosine monophosphate; TIDP; thioinosine diphosphate; TITP; thioinosine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر مواد مخدر; MOH; medication-overuse headache; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; CNS; central nervous system; GABA; gamma-aminobutyric acid; GGT; gamma-glutamyl transpeptidase; IS; internal standard; Butalbital; Propyphenazone; Hair analysis; GC-MS; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر مواد مخدر; baclofène; cirrhose alcoolique du foie; alcoolisme; pharmacovigilance; surveillance médicamenteuse; baclofen; liver cirrhosis alcoholic; alcoholism; pharmacovigilance; drug monitoring; AMM; autorisation de mise sur le marché; ANSM; Agence nationale de