سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ

در این صفحه تعداد 1457 مقاله تخصصی درباره سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ; Vapor-phase hydrothermal method; Sulfur doping; Iodine reduction reaction; Electrocatalyst; Dye-sensitized solar cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ; Coumarin dyes; Dye-sensitized solar cells; Styryl vs phenylethynyl bridges; Charge transfer; Quantum yields;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ; Catalytic electrode; Ni(salen) complex; Pt functionalized Ni(salen) complex; Dye-sensitized solar cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ; Dye-sensitized solar cells; Carbon quantum dots; Charge extraction; Wide spectral absorption; Energy conversion devices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ; Dye-sensitized solar cells; Long-term stability; Quasi-solid-state; Silicon dioxide; Titanium dioxide; Zinc oxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ; Ruthenium sensitizers; Anchoring group position; Dye-sensitized solar cells; Electron injection efficiency; Abstract;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ; Dye-sensitized solar cells; Power conversion efficiency; Electrode geometry; Series resistance; Shunt resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ; CAGR; Compound annual growth rate; CNF; Carbon nanofiber; CNTs; Carbon nanotubes; CSA; Chlorosulfonic superacid; CVD; Chemical vapor deposition; D3PIE; Dynamic three-phase interline electropolymerization; DFT; Density functional theory; DSSCs; Dye-sensiti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های خورشیدی حساسیت شده به رنگ; Hybridized solar cells; Dye-sensitized solar cells; Photoanodes; Energy storage and conversion; Pt-free counter electrodes;