خواص مکانیکی پویا

در این صفحه تعداد 151 مقاله تخصصی درباره خواص مکانیکی پویا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خواص مکانیکی پویا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص مکانیکی پویا; Deff; effective diffusivity; MSD; mean square displacement; NPs; nanoparticles; Ocular drug delivery; Enzymatic degradation; Vitreous liquefaction; Dynamic mechanical properties; Intravitreal nanoparticle mobility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص مکانیکی پویا; Epoxy; Cellulose nanofibers; Nanocomposites; Thermal stability; Dynamic mechanical properties; Damping factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص مکانیکی پویا; layered backfill specimen (LBS); split Hopkinson pressure bar (SHPB); dynamic mechanical properties; damage characteristic; failure criterion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص مکانیکی پویا; BFRC (basalt fiber reinforced concrete); SHPB; Compressive impact loading; Dynamic mechanical properties; SEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص مکانیکی پویا; Epoxy; Oil palm nano filler; Kenaf fibers; Nanoclay; Dynamic mechanical properties; Glass transition temperature;