آشنایی با موضوع

توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی Electrical resistivity tomography به اختصار ERT تکنیکی ژئوفیزیکی است که به بررسی ساختارهای زیر سطحی در دو یا سه بعد می پردازد. مزیت اصلی روش ERT در مقابل روش های مرسوم و سنتی، بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی هم به صورت جانبی و هم به صورت قائم در فضا می باشد. با توجه به این که آنومالی های معدنی اکثرا دارای گسترش دو یا سه بعدی می باشند، لذا استفاده از روش های یک بعدی ساده سازی بیش از د می باشد و تفسیر دوبعدی برداشت های توموگرافی معمولاً نتایج واقعی تری بدست می دهد. این روش به طور روز افزون در پی جویی مواد معدنی، بررسی آب های زیر زمینی ( خواص هیدرولیکی، گسترش زون های آلوده به سموم یا مواد شیمیایی و. . . ) و فعالیت های باستان شناسی به کار گرفته می شود. برداشت های مرسوم توموگرافی الکتریکی به دو نوع برداشت دوبعدی و برداشت سه بعدی خلاصه میشوند که برداشت های دوبعدی به دلیل سازش اقتصادی مناسبی که دارند بیشتر در برداشت های صحرایی مورد استفاده قرار گرفته و برداشت های سه بعدی همچنان در مراحل پژوهشی قرار دارند. برای برداشت های توموگرافی الکتریکی آرایش های الکترودی مختلفی به کار برده می شود. آرایه هایی که بیشترین کاربرد را برای برداشت های دوبعدی دارند، 1- ونر 2- دوقطبی- دوقطبی 3- ونر- شلومبرژه 4- قطبی- قطبی 5- قطبی- دوقطبی هستند.
در این صفحه تعداد 185 مقاله تخصصی درباره توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Agroforestry; Electrical resistivity tomography; Soil moisture; Tree-crop-soil interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Electrical resistivity tomography; 2-D profiles; 3-D inversion; Sensitivity pattern; Field method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Arsenic; Komsomolsk tailings; Environmental pollution assessment; Electrical resistivity tomography; Economic evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Sibari Plain; Stratigraphy; Electrical resistivity tomography; Crati delta;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Electrical resistivity tomography; Landslide; Earth-flow; Montaguto; Southern Italy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Electrical resistivity tomography; Corrosion potential; Mechanically stabilized earth retaining wall;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Permanent scatterer interferometry; Electrical resistivity tomography; Geotechnical investigations; Inclinometer measurements; Landslide characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Salinity; Macropores; Preferential flow; Reclamation; Remediation; Tile drains; AES; atomic emission spectroscopy; bgs; below ground surface; EC; electrical conductivity; ERT; electrical resistivity tomography; ET; evapotranspiration; FAO; Food and Agricu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Slingram; Electrical Resistivity Tomography; Geophysics; Microgravimetry; Seepage; Piping; Earth Dam; Reservoirs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Electrical resistivity tomography; Liquid content; Dry batch anaerobic digestion; Agricultural waste; Methanization activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Subterranean estuary; Electrical resistivity tomography; Saline interface; High-energy sandy beach; Tidal dynamics; Aquifer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Electrical resistivity tomography; Induced polarization tomography; Periglacial environment; Ice-rich permafrost; Forward-inverse problem; Artefacts; Regularization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Electrical resistivity tomography; Inverse problems; Parametrization; Fault characterization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Esker; Glacier hydrology; Cordilleran Ice Sheet; GLOF; Morphogenetic classification; Ground-penetrating radar; Electrical resistivity tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Dry bean; Water deficit; Time domain reflectometry monitoring; Electrical resistivity tomography; Ground penetrating radar; Microwave tomographic approach
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Potentially hazardous elements; Acid mine drainage; Electrical resistivity tomography; Tailings dune; San Quintín mine; Don Quixote Route;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Mountain permafrost; Electrical resistivity tomography; Ground penetrating radar; Thermal monitoring; Retezat Mountains;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; GPR; Ground Penetrating Radar; ERT; Electrical Resistivity Tomography; AOD; above ordnance datum; Pingo; Lithalsa; Periglacial; Devensian; Geophysical;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Hydro-geophysical inversion; Electrical resistivity tomography; Ground-penetrating radar; Infiltration; Vadose zone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Clayey soil; Electrical resistivity tomography; Soil heterogeneity; Monitoring
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Electrical resistivity tomography; Coastal groundwater; Subterranean estuary; Submarine groundwater discharge; Coastal geology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Electrical resistivity tomography; Mixed array data; Trenching; İzmir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; AE; Anomaly Effect; DZ; Dahlin and Zhou; ERT; Electrical Resistivity Tomography; PD; Pole-Dipole; PsPD; Pseudo-Pole-Dipole (the exact location of the remote electrode is used even finite); PDbias; Pole-Dipole bias (remote electrode is considered at
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Geomorphological characterization; Combination of geophysical methods; Electrical resistivity tomography; Refraction seismic; MASW; Ground penetrating radar;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Salinization; Brine migration; Sandbox; Electrical resistivity tomography; Numerical flow and transport simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Arch bridge; Historical heritage; Ground penetrating radar; Electrical resistivity tomography; Photogrammetry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Underground cavities; Geophysical investigations; Urban geology; Electrical Resistivity Tomography; Seismic crosshole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی; Inverse theory; Data fusion; Markov-chain Monte-Carlo; Trans-dimensional; Electrical resistivity tomography;