تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Heavy metals; Electrochemical analysis; Electrode size; Dielectrophoretic effect; Water pollution; Electro-optics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Microbial extracellular electron transfer; Electrochemical analysis; Cyclic voltammetry; 3D-printing; Microbial fuel cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Electrochemical analysis; Glucose biosensor; Glucose dehydrogenase; Red blood cell membrane; Glucose transporter-1; Permselectivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Galvanic displacement; Noble metal catalyst; Whisker structure; Electrochemical analysis; Ethanol oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Vanadium redox flow battery; Dynamic hydrogen electrode; Reference electrode; Electrochemical analysis; Overpotential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Bicontinuous microemulsion; Middle-phase microemulsion; Electrochemistry; Electrochemical analysis; Antioxidant; Liquid food;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Carbaryl; Graphene oxide; Ionic liquid; Composite; Modified electrode; Electrochemical analysis; Food analysis; Food composition; Food safety;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Diamond ultramicroarray electrodes; Nano-diamond microprobe; Electrochemical analysis; Potential window; Increased sensitivity; Spherical diffusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Electrochemical analysis; Dihydroxybenzene isomers; 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole; Electropolymerization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Activated carbon; Adsorption heat pump; Oxygen-containing surface functional group; Solid-state NMR; Electrochemical analysis; Diffusional hindrance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی; Porous anodic alumina; Nanochannel; Protonation/deprotonation; pK1/2; Confinement effect; Electrochemical analysis;