آشنایی با موضوع

زیست حسگرهای الکتروشیمیایی زیرشاخه مهمی از حسگرهای شیمیایی هستند که در آنها از الکترود به عنوان مبدل استفاده می شود که اطلاعات بیولوژیک را به سیگنال الکترونیکی تبدیل می کند. تاکنون مطالعات وسیعی در زمینه حسگرهای الکتروشیمیایی انجام گرفته و در برخی موارد حسگرهای حاصل از این پژوهش ها تجاری شده و کابردهای وسیعی در زمینه های مختلف بالینی، صنعتی، زیست محیطی و کشاورزی پیدا کرده اند. زیست حسگرهای الکتروشیمیایی دسته ای از حسگرهای الکتروشیمیایی هستند که جزئ تشخیص دهنده (گیرنده) آنها عنصر زیستی است. زیست حسگر الکتروشیمیایی قادر است، توانمندی تجزیه ای تکنیک های الکتروشیمیایی را با عملکرد اختصاصی عنصر زیستی درآمیزد. گیرنده زیستی بر روی الکترود مناسب تثبیت می شود و برهمکنش آنالیت (ماده مورد اندازه گیری) با گیرنده زیستی به تولید علامت الکتریکی (پاسخ آمپرومتری، پتانسیومتری و. . . ) منجر می شود که با غلظت آنالیت متناسب است. با در نظر گرفتن طبیعت فرآیند تشخیص مواد زیستی، زیست حسگرهای الکتروشیمیایی به دو دسته تقسیم می شوند: ـ زیست حسگرهای الکتروشیمیایی کاتالیزی (آنزیمی)، که جزء زیستی آنها آنزیم، سلول یا بافت است. ـ زیست حسگرهای تمایلی، که پادتن ها، گیرنده های غشایی و یا اسیدهای نوکلئیک بر روی الکترود تثبیت شده اند. آنزیم ها دسته مهمی از پروتئین ها هستند که واکنش های شیمیایی را در سیستم های زیستی کاتالیز می کنند. این دسته از کاتالیزورها از کارایی و گزینش پذیری بالایی برخوردارند. امروزه زیست‌حسگرهای الکتروشیمیایی به دلیل خصوصیات ذاتی خود همانند حساسیت بالا، کاربرد آسان، تکنولوژی ساده و ارزان، امکان اتوماسیون آسان و ادغام در دستگاه‌های آزمایشگاهی در مقایسه با سایر زیست‌حسگر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. از این رو زیست‌حسگرهای الکتروشیمیایی پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به حسگرهای تشخیص در محل point of care برای تشخیص زودهنگام بیماری‌های صعب‌العلاج را دارند. طی دهه اخیر، تلاش های زیادی برای توسعه و بهبود عملکرد این نوع از زیست‌حسگرهای شده است. امروزه نانوتکنولوژی کمک شایانی به ساخت و تقویت سیگنال حسگرهای الکتروشیمیایی نموده است. علاوه بر موارد ذکر شده آرایه‌های الکتروشیمیایی توانایی آنالیز چند بیومارکر به طور همزمان را نیز دارند. تاکنون تعدادی از این نوع زیست‌حسگرهای الکتروشیمیایی با موفقیت روانه بازار شده‌اند.
در این صفحه تعداد 436 مقاله تخصصی درباره بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Functional magnetic nanoparticles; Eosinophil cationic protein; Biomarker of asthma; Heparin; Electrochemical biosensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Hemoglobin detection; Electrochemical biosensor; Differential pulse voltammetry; Protein denaturation; Nafion; Carbon surface functionalities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Superoxide anion; Poly(amidoamine) dendrimers; Silver nanoparticles; Electrochemical biosensor; Living cell; Kinetic study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Electrochemical biosensor; Hairpin-structured DNA probe; microRNA-16; Alpha fetoprotein (AFP); Hepatocellular carcinoma biomarkers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Lead ion; DNA tetrahedron; Electrochemical biosensor; DNAzyme; G-quadruplex/hemin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Polymeric microparticles; Ionic liquid; Electrochemical biosensor; Tyrosinase; Catechol; Waste water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Multi-element co-doped carbocatalyst; Density functional theory; Electrocatalysis; Electrochemical biosensor; Cancer detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Isothermal exponential amplification; Electrochemical biosensor; Signal amplification; Biochemical analysis; Biomolecules;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Enzyme electrode; Nanowire; Immobilization; Linear range; Lower detection limit; Electrochemical biosensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Graphene; Graphene-metal nanocomposites; Graphene-metal oxide; Electrochemical biosensor; Electroluminescence immunosensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; lipid kinase; electrochemical biosensor; liposome; biomimetic membrane; signal amplification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Alzheimer's disease; β-Amyloid peptide; Electrochemical biosensor; Self-assembled monolayer; Gold nanoparticles; Monoclonal antibody;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Spherical silicon dioxide/molybdenum selenide; Hybridization Chain Reaction; Sandwich-type; Electrochemical biosensor; Signal amplification; Graphene oxide-gold nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Graphene; Electrochemical biosensor; Electrochemical sensor; Screen-printed electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Au-poly(methylene blue); Polydopamine-Au-HRP; Peptide; Prostate specific antigen; Electrochemical biosensor; Enzyme-catalyzed precipitation reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Sulfonamides; Multiphotometric assay; Carbonic anhydrase; Electrochemical biosensor; Enzyme inhibition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; In situ dithiocarbamate formation; Biomolecule immobilization; Magnetic nanoparticles; Enzyme-modified electrodes; Electrochemical biosensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسور الکتروشیمیایی یا زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ; Glutathione; Mercury ions; Rolling circle amplification; Electrochemical biosensor; Silver stripping current;