خازن های الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 195 مقاله تخصصی درباره خازن های الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خازن های الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خازن های الکتروشیمیایی; CPs; conducting polymers; HCPs; hybrid conducting polymers; OIH; organic-inorganic hybrid; PA; polyacetylene; PANI; polyaniline; PPy; polypyrrole; PTh; polythiophenes; PPh; polyparaphenylene; PPV; polyparaphenylene vinylene; POT; polyorthotoluidine; IPN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خازن های الکتروشیمیایی; Carbon nanotube electrodes; Electrochemical capacitors; Lithium-ion batteries; Electrochemical performance; Energy storage devices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خازن های الکتروشیمیایی; Electrochemical capacitors; Charge storage processes; Double layer charge storage; Pseudo-capacitance; Step potential electrochemical spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خازن های الکتروشیمیایی; step potential electrochemical spectroscopy; electrolytic manganese dioxide; electrochemical capacitors; faradaic and non-faradaic processes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خازن های الکتروشیمیایی; Perchlorate anion; Solvents; Graphite intercalation compounds; in situ Raman spectroscopy; Electrochemical capacitors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خازن های الکتروشیمیایی; Nanohybrid; Vanadium pentoxide nanofibres; Exfoliated graphene; Morphology; Electrochemical capacitors; Asymmetric supercapacitor;