سنسورهای الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 251 مقاله تخصصی درباره سنسورهای الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سنسورهای الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Biomass; Carbon nanotubes; Electrochemical sensors; Hierarchical meso-macroporous carbons; Hydrogen peroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Bioreactor; Electrochemical sensors; Optical sensors; Capsule technology; pH; Dissolved oxygen; Temperature; Microfabrication; Process analytical technology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Metal-organic frameworks; Composites; Electrochemical sensors; Environmental applications, biochemical applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Electrochemical sensors; Biosensors; Mycotoxins; Aptamers; Antibodies; Molecularly imprinted polymers; Aflatoxins; Ochratoxins; Zearalenone; Graphene; Carbon nanotubes; Metal nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Conducting polymers; PEDOT-Based materials; Nanomaterials; Electrochemical sensors; 1-m-4-MP; 1-methyl-4-mercaptopyridine; AAT; acetic acid thiophene; AChE-ChO; acetylcholinesterase-choline oxidase; AlcDH; alcohol oxidase; AMP; amperometric; AO; ascorbate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Electrochemical sensors; Bacterial wound infections; pH sensor; Bacterial cell-attachment sensor; Arrayed biomedical sensors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Explosives detection; Aqueous solutions; Organic solvents; Room temperature ionic liquids; Electrochemistry; Cyclic voltammetry; Square wave voltammetry; Electrochemical sensors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; AA; Ascorbic Acid; Ab; Antibody; AFM; Atomic Force Microscopy; AFP; α-Fetoprotein; AgNPs; Silver Nanoparticles; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; AuNCs; Gold Nanocubes; AuNPs; Gold Nanoparticles; BN; Boron Nitride; BNS; Boron Nitride Nanosheets; BSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Biosensor; Nanomaterials; Animal-derived food; Veterinary drug residues; Antimicrobial drugs; Antiparasitic drugs; Growth promoters; Electrochemical sensors; Electrochemiluminescent sensors; Photoelectrochemical sensors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Electrochemical sensors; Electronic nose; Odorous compounds; Metal oxide semiconductor; CP-type sensor; MOSFET; Pattern recognition system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Air quality; Electrochemical sensors; Long-term measurements; Nitric oxide; Carbon monoxide; Baseline-temperature correction; EC; electrochemical; WE; working electrode; AE; the auxiliary electrode; LAQN; Local Air Quality Network; SNAQ-Heathrow; sensor n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسورهای الکتروشیمیایی; Mercury detection; Nitrate detection; Gold nanoparticles; Selenium nanoparticles; Disposable electrodes; Electrochemical sensors;