آشنایی با موضوع

الکترون Electron یک ذره زیر اتمی با بار الکتریکی منفی و برابر با بار بنیادی می‌باشد. الکترون‌ها به نسل نخست از خانواده لپتونها تعلق دارند و به‌طور عمومی به عنوان ذره بنیادی شناخته می‌شوند زیرا هیچ جزء و زیرساختار تشکیل‌دهنده شناخته‌شده‌ای ندارند. الکترون جرمی تقریباً برابر با یک بر روی ۱۸۳۶ جرم پروتون دارد. سیر تحولی و رشد: در نظریه‌های دالتون و و نظریه‌های یونانیان، اتمها کوچکترین اجزای ممکن ماده بودند. اما در اواخر سده نوزدهم کم کم معلوم شد که اتم خود از ذراتی کوچکتر ترکیب یافته است. این تغییر دیدگاه، نتیجه آزمایشهایی بود که با الکتریسیته به عمل آمد. در 1807 - 1808 شیمیدان انگلیسی همفری دیوی با تجزیه مواد مرکب توسط الکتریسیته، پنج عنصر پتاسیم، سدیم، کلسیم، استرونسیم و باریم را کشف کرد و دیوی با این کار به این نتیجه رسید که عناصر با جاذبه‌هایی که ماهیتا الکتریکی هستند بهم وصل می‌شوند. در سال 1833 - 1832 مایکل فارادی مجموعه آزمایشهای مهمی در زمینه برقکافت شیمیایی انجام داد. در فرآیند برقکافت، مواد مرکب بوسیله الکتریسیته تجزیه می‌شوند. فارادی رابطه بین مقدار الکتریسیته مصرف شده و مقدار ماده مرکب تجزیه شده را بررسی کرد و فرمول قوانین برقکافت را بدست آورد. بر مبنای کار فارادی، جرج جانستون استونی در سال 1874 به طرح این مسأله پرداخت که: واحدهای بار الکتریکی با اتمها پیوستگی دارند. او در سال 1891 این واحد را الکترون نامید. از ویژگی های الکترون ها می توان به این اشاره کرد که الکترون ها هم ویژگی های ذره ای و هم موجی را دارند به این معنا که هم می توانند با دیگر ذرات برخورد کنند و هم مانند نور دچار پراش الکترون شوند. (در فیزیک به پخش شدن یا خم شدن موج هنگام مواجه شدن با یک مانع، پراش گفته می‌ شود. ) لازم به توضیح است که مشاهده ویژگی های موجی الکترون بسیار آسان تر از ویژگی های موجی نوترون و پروتون است چرا که جرم الکترون کمتر از پروتون و نوترون بوده و در نتیجه طول موج دوبروی آن (دوگانگی موج و ذره برای ماده) برای انرژی های معمول بالاتر است. الکترون‌ها در بسیاری از پدیده های فیزیکی مانند الکتریسیته، مغناطیس و رسانش گرما، نقشی اساسی را ایفا می ‌کنند و می توان گفت در بر همکنش های گرانشی، الکترومغناطیسی و هسته ای ضعیف نیز شرکت دارند. الکترون قادر به تولید و ایجاد یک میدان الکتریکی و مغناطیسی در اطراف خود است و در عین حال میدان مغناطیسی خارجی نیز باعث انحراف مسیر حرکت آن می شود. زمانی که یک الکترون در لحظه حرکت شتاب می گیرد، انرژی را به شکل فوتون جذب می کند.
در این صفحه تعداد 280 مقاله تخصصی درباره الکترون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترون; α1m; α1-microglobulin; C34S-α1m; α1-microglobulin mutated at amino acid position 34; K(3)T-α1m; α1-microglobulin mutated at amino acid positions 92, 118, and 130; t-α1m; truncated α1-microglobulin without C-terminal tetrapeptide LIPR; EDTA; ethyle