حذف

در این صفحه تعداد 498 مقاله تخصصی درباره حذف که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حذف (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف; MeV; measles virus; MCV; measles-containing vaccine; NESID; National Epidemiological Surveillance Of Infectious Diseases; POC; point-of-care; RT-PCR; reverse transcription-polymerase chain reaction; SIA; supplementary immunization activity; Measles; Genot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف; ANN; artificial neural network; AOB; antioxidant of bamboo; 3-APA; 3-aminopropionamide; BHA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxytoluene; EGT; extracts of green tea; ESI-MS; electrospray ionization-mass spectrometry; GCE; green coffee aqueous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف; AFFF; aqueous film fire-fighting foams; C; concentration of a PFAA in serum; D; daily intake dose; kP; first order elimination rate; NHANES; National Health and Nutritional Evaluation Survey; PFAA; perfluorinated alkyl acid; PFBA; perfluorobutanoic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف; By-products; Hydrolysis; Elimination; Thioglycosides; Trichloroacetimidates5AcNeu, 5-acetylneuraminic acid; Boc, tert-butoxycarbonyl; Cbz, benzyloxycarbonyl; Cp, cyclopentadienyl; DIPEA, diisopropylethyl amine; ClBn, 4-chlorobenzyl; DMDO, dimethyldioxiran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف; CDP; clinical development plan; CHMI; controlled human malaria infection; CRT; cluster-randomized trial; DFA; direct feeding assay; DMFA; direct membrane feeding assay; malERA; Malaria Eradication Research Agenda; MALVAC; malaria vaccine advisory committe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف; fluconazole; bioequivalence; dissolution; biopharmaceutics classification system (BCS); permeability; solubility; biowaiver; therapeutic index; metabolism; elimination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف; BCF; bioconcentration factor; CBB; critical body burden; DAH; dicyclic aromatic hydrocarbon; E; coefficient of efficiency; HOC; hydrophobic organic chemical; Kow; Octanol-water partition coefficient; MAH; monocyclic aromatic hydrocarbon; OMEGA; optimal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف; α; assimilation efficiency; α-HBCD; α-hexabromocyclododecane; BFR; brominated flame retardant; Ccontrol feed; contaminant concentration in control feed; Cfeed; contaminant concentration in feed; Cfish; contaminant concentration in fish fillet; cyp1