سیستم های ذخیره انرژی

در این صفحه تعداد 73 مقاله تخصصی درباره سیستم های ذخیره انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم های ذخیره انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Renewable energy sources; Technical assessment; Temporal and geographic performance; Performance indices; Energy storage systems; Clustering of RES plants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Self-consumption; Energy management systems; Demand side management; Photovoltaic; Energy storage systems; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Energy transition modelling in the built environment; Multi-level perspective planning; Technologies for sustainable buildings; Demand side management; Energy storage systems; Power to heat; Power to gas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Daily load scheduling; Economic dispatch; Energy storage systems; Load shedding; LR-PSO; Operating cost; Peak load demand; Power conditioning system; Superconducting magnetic energy storage systems; Unit commitment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Energy storage systems; Energy storage system allocation; Voltage profile improvement; Line loading reduction; Power loss minimization; Particle swarm optimization; Artificial bee colony optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Demand response; Energy storage systems; Horizontal energy transactions; Mixed Integer Linear Programming; Power grid flexibility; Renewables integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Energy storage systems; Power quality; Energy storage system allocation; Energy storage system sizing; Energy storage system operation; Hybrid meta-heuristic optimisation; Energy security;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; API; active pharma ingredient; BESS; battery energy storage system; CAPEX; capital expenditure; CCS; carbon capture and sequestration; CCU; carbon capture and utilization; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; CSP; concentrating solar power; CST; concentrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Battery sizing; Business model; Electricity market; Energy storage systems; Renewable energy sources; Sharing economy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Renewable energy sources; Electric vehicle; Energy storage systems; Greenhouse gas emission; Full electric vehicle; EV recharging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; AI; annual installed wind capacity; AGC; Automatic Generation Control; ACE; Area Control Error; ACPS1D; Average CPS1 Drop; AC; alternating current; BES; battery energy storage; CI; cumulative installed wind capacity; CDEs; CO2 emissions; CPS; control perf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; renewable energy sources; energy storage systems; ancillary services; primary frequency control; frequency containment reserves; power schedules; power system planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Energy storage systems; Z-pinch; High power microwaves; High power laser; Linear pulse transformer; Linear transformer driver; 84.60.Ve; 84.70.+p; 52.58.Lq; 89.20.Bb;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Active network management; Distributed energy resources; Distributed generation; Demand side management; Energy storage systems; Optimal operation of smart distribution networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Active distribution networks; Clustering; Decentralized control; Energy storage systems; Multi-agent system; Voltage control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Off-highway vehicles; Conventional Straddle Truck Carrier (CSTC); Energy storage systems; Hybrid (electric) straddle truck carrier (H/ESTC); Drivetrain modeling and sizing; Power flow control strategy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; Energy storage systems; Unbundled electricity system; Regulation; Electricity market; Policy; Transmission and distribution networks; Renewable energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های ذخیره انرژی; AES; Auxiliary Energy System; AirFr; air flow rate; AV; average value; BESS; Battery Energy Storage Systems; BPF; band-pass filter; CAES; Compressed Air Energy Storage; CSS; chemical storage system; EcSS; electro-chemical storage system; ELZ; electrolyzer