مدیریت زیست محیطی

در این صفحه تعداد 531 مقاله تخصصی درباره مدیریت زیست محیطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مدیریت زیست محیطی
مقالات ISI مدیریت زیست محیطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Connectedness to nature; Environmental management; Biophilia; Organizational citizenship behavior for the environment; Natural resources organizations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Southern ocean; Antarctic; French subantarctic territories; Environmental management; Fisheries management; Long term ecological research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Environmental management; Port management; Ecosystem-based management; Integrated coastal zone management; Ecosystem services; DPSIR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Life cycle assessment; Pig slurry treatment; Anaerobic digestion; Wastewater treatment; Environmental management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Landscaping preferences; Plant traits; Social-ecological system; Cities; Environmental management; Ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; BaU; business-as-usual; BEMP; best environmental management practice; CEN; Comité Européen de Normalisation; CO2e; equivalent CO2 emissions; CDW; constructionand demolition waste; EMAS; eco-managementand audit scheme; EN; European norm (European standar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Environmental management; Management-integrated research; Monitoring; Adaptive management; Ecological knowledge; Research-management boundary;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Sustainability; Environmental management; National culture; Archival data; Hierarchical linear modeling; Bayesian statistics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Alternative stable states; Bistability; Environmental management; Hydrodynamics; Macrophyte; Submerged aquatic vegetation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Environmental management; Agricultural modeling; Fertilizer subsidies; Externalities; Environmental impact; Environmental policy; Integrated assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Information technology; Green information technology; Environmental management; Financial performance; Value creation; Publicly traded companies; Women executives;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زیست محیطی; Environmental accounting; Environmental management; Sustainable development goals; Environmental data; Socio-economic data; Accounting methods;