واکنش زنجیره ای آنزیمی

در این صفحه تعداد 152 مقاله تخصصی درباره واکنش زنجیره ای آنزیمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش زنجیره ای آنزیمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای آنزیمی; Alkali-pretreated SCB; Solvent water; Oleyl alcohol; Fed-batch strategy; Enzymatic saccharification; High solids loading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای آنزیمی; Multivariate data analysis; Lignocellulosic biomass; Alkali-based pretreatment; Enzymatic saccharification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای آنزیمی; Hydrotropic pretreatment; Organosolv pretreatment; Surface chemical composition; Cellulase adsorption; Enzymatic saccharification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای آنزیمی; Genetic variation; Corn breeding; Autohydrolysis; Enzymatic saccharification; PhenotypingEU, European Union; US, United States of America; HPLC, High performance liquid chromatography; TMAX, Maximum temperature; LSR, Liquid to solid ratio; ESR, Enzyme to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای آنزیمی; SSF; simultaneous saccharification and fermentation; PSSF; presaccharification and simultaneous saccharification and fermentation; BMP; biochemical methane potential; FPA; filter paper activity; NREL; National Renewable Energy Laboratory; CMCase; carboxym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای آنزیمی; Cotton stalk; High pressure assist-alkali pretreatment (HPAP); Enzymatic saccharification; Structural characterization; RSM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای آنزیمی; Pine wood chips; Alkaline hydrogen peroxide (AHP) treatment; Ethyl-hydro-oxides (EHOs) treatment; Enzymatic saccharification; Accellerase® 1500; Four variable response surface methodology; GPWC; Ground pine wood chips; AHP; Alkaline hydrogen peroxide; EH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای آنزیمی; PFI-mill beating; Depth beating; Enzymatic saccharification; Fiber size reduction; Bleached softwood kraft pulp; BSKP; bleached softwood kraft pulp; CNF; cellulose nanfibrills; SED; substrate enzymatic digestibility; WRV; water retention value;