فاصله ی اقلیدسی

در این صفحه تعداد 145 مقاله تخصصی درباره فاصله ی اقلیدسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاصله ی اقلیدسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله ی اقلیدسی; Euclidean distance; Information gain; Interspecies differences; Multiple-site resemblance; Species abundances; Pielou's evenness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله ی اقلیدسی; Gene Ontology(GO); Dissimilarity measure; Symmetry-based distance; Gene clustering; Gene-GO term annotation matrix; Multi-objective clustering; MOO; Multi-Objective Optimization; SOO; Single-Objective Optimization; AMOSA; Archived Multi-Objective Simulate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله ی اقلیدسی; Binary-linear programming; Ethanol production, distribution, and transportation; Euclidean distance; Location problem; p-median problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله ی اقلیدسی; Contaminant classification; Conventional sensor; Early warning system; Euclidean distance; Pearson correlation; Water quality; ANN; artificial neural network; ARMA; autoregressive moving average; CIE; contaminant injection experiment; EWS; early warning s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله ی اقلیدسی; CM; causal modeling; EUC; Euclidean distance; HA; hemagglutinin; IBD; isolation-by-distance; IBR; Isolation-by-resistance; LBM; road network distance via intervening live-bird market; LCP; least-cost path distance; MP; matrix protein; MRM; multiple regres