الگوریتم های تکاملی

در این صفحه تعداد 873 مقاله تخصصی درباره الگوریتم های تکاملی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم های تکاملی
مقالات ISI الگوریتم های تکاملی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Cancer classification; Gene selection; Bat algorithm; Feature selection; Evolutionary algorithms; Microarray data analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Fuzzy multi-period portfolio optimization; Multi-objective optimization; Evolutionary algorithms; Transaction costs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; ALADIN-HIRLAM HARMONIE-AROME model; ECMWF model; Wind3D; Roughness length; Displacement height; Downscaling wind field models; Evolutionary algorithms; Land cover;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Evolutionary algorithms; Golden Section; Selection methods; Genetic algorithms (GA); Evolutionary strategies (ES); Genetic Programming (GP); Evolutionary computation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Artificial immune systems; Somatic contiguous hypermutations; Evolutionary algorithms; Discrete optimization; Runtime analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Dynamic multi-objective optimization; Time-varying constraints; Time-dependent objectives; Evolutionary algorithms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Simulation-based transport planning; Mesoscopic traffic simulation; Multi-objective optimization; Evolutionary algorithms; Eco-neighbourhoods; Smart city;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Parameter tuning; Evolutionary algorithms; Desirability function; Multi-objective particle swarm optimization; Fast non-dominated sorting genetic algorithm; Multi-objective single machine scheduling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Concentric regular hexagonal antenna arrays; Interference suppression; Directivity; Evolutionary algorithms; Constraint handling; Real coded genetic algorithm; Differential evolution; Particle swarm optimization; Firefly algorithm; Flower pollination algo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Evolutionary algorithms; Constrained numerical optimization problems; Surrogate models; Constraint-handling techniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Neuroevolution; Evolutionary algorithms; Convolutional neural networks; Automatic topology design; Genetic algorithms; Grammatical evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های تکاملی; Multi-objective optimization; Evolutionary algorithms; Local search; Decomposition; Meta-Lamarckian learning; Smartphones; Social networks;