انتقال الکترون خارج سلولی

در این صفحه تعداد 87 مقاله تخصصی درباره انتقال الکترون خارج سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتقال الکترون خارج سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; Pseudomonas aeruginosa; Electroactivity; Sigma factor; Extracellular electron transfer; Global regulator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; Extracellular electron transfer; Cell-surface exposed conductive proteins; Multiheme c-type cytochromes; Electroactive bacteria; Microbial electrochemical technologies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; Elements cycling; Biotic; Abiotic; Extracellular electron transfer; Energy conservation; Anthropogenic activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; BES; Bioelectrochemical system; DET; Direct electron transfer; DoR; Degree of reduction; EET; Extracellular electron transfer; ETC; Electron transport chain; IDET; Indirect electron transfer; MES; Microbial electrosynthesis; MET; Microbial electrochemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; Riboflavin; Shewanella oneidensis MR-1; Absorption; Extracellular electron transfer; Microbial fuel cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; Microbial electrosynthesis; Biocommodities production; Extracellular electron transfer; Metabolic engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; Bioelectrochemical systems (BES); Extracellular electron transfer; Extracellular polymeric substances (EPS); Fouling; Hydrophobicity; Soluble microbial products (SMP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; OLRs; organic loading rates; DIET; direct interspecies electron transfer; MSW; municipal solid waste; COD; chemical oxygen demand; BOD; biochemical oxygen demand; VFAs; volatile fatty acids; GAC; granular activated carbon; UASB; up-flow anaerobic sludge b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; AEM; Anion exchange membranes; Ag/AgCl; Silver/Silver chloride; BES; Bioelectrochemical system; BESA; 2-bromoethanesulfonic acid; BET; Bioelectrochemical treatment system; CE; Coulombic efficiency; CEM; Cation exchange membrane; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; microbial fuel cells; extracellular electron transfer; riboflavin; Pachysolen tannophilus; biogeochemical cycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; Biocatalysis; Bioelectrochemistry; Carbon dioxide reduction; Extracellular electron transfer; Methanogenesis; Microbial electrosynthesis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; Yeast-based biofuel cell; Extracellular electron transfer; Mitochondria; Electron transport chains; Inhibition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; Model; Bioelectrochemical systems; Electrochemically active microbial biofilms; Extracellular electron transfer; Microbial electrochemical technologies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; MFC; microbial fuel cell; PEMFC; polymer electrolyte membrane fuel cell; CNT; carbon nanotubes; GN; graphene; FePc; iron phthalocyanines; CoTMPP; cobalt tetramethoxyphenylporphyrins; IEC; ion exchange capacity; M-C; metal-carbon; M-P; metal polymer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال الکترون خارج سلولی; microbial fuel cell; direct electrochemistry; extracellular electron transfer; mesoporous carbon; polyaniline;