مواد پلیمری خارج سلولی

در این صفحه تعداد 500 مقاله تخصصی درباره مواد پلیمری خارج سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد پلیمری خارج سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Excess activated sludge; Sludge disintegration; Potassium permanganate; Extracellular polymeric substances; Disintegration degree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; BOD; biochemical oxygen demand; CFU; colony forming unit; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; EPS; extracellular polymeric substances; GF; geofilter; HLR; hydraulic loading rate; HRT; hydraulic retention time; FC; fecal coliforms; FS; fecal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Extracellular polymeric substances; Hexavalent chromium; Three-dimensional excitation-emission matrix fluorescence spectroscopy; Fourier transform infrared spectroscopy; X-ray photoelectron spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Anaerobic membrane bioreactor; Cake filtration; Dynamic membrane; Wastewater treatment; Woven fabric; AnDMBR; Anaerobic dynamic membrane bioreactor; AnMBR; Anaerobic membrane bioreactor; COD; Chemical oxygen demand; CST; Capillary suction time; CSTn; norm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Anaerobic sewage treatment; Particulate wastewater; Hydrolysis; Crude enzymes; Hydrolase; Extracellular polymeric substances;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Bioflocculants; Bacterial polymers; Extracellular polymeric substances; Wastewater; Sludge; Pollution control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Membrane fouling; Microbial community; Extracellular polymeric substances; Soluble microbial products; Membrane bioreactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; C; carbohydrates; COD; chemical oxygen demand; EPS; extracellular polymeric substances; F/M; food to microorganisms ratio; HS; humic substances; IR; internal recycle; Lp; permeability; MLSS; mixed liquor suspended solids; MLVSS; mixed liquor volatile susp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Granule-based enhanced biological phosphorus removal system; Nitrite; Extracellular polymeric substances; Microbial community structure; Reversibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Extracellular polymeric substances; EPS; Cell lysis; Wastewater; Autotrophic biomass; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Denitrifying phosphorus removal; Anaerobic reaction time; Denitrifying phosphate-accumulating organisms; Granules; Extracellular polymeric substances; Phosphorus fractions; Microbial community;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; Beachrock; Calcium carbonate; Cement; Microbialites; Synchrotron X-ray fluorescence; Extracellular polymeric substances
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; ATZ; atrazine; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; EPS; extracellular polymeric substances; HMPBR; hybrid microalgae membrane photobioreactor; HRT; hydraulic retention time; MPBR; membrane photobioreactor; MLSS; mixed liquor suspended solid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری خارج سلولی; MC; microcystin; NPs; nanoparticles; IONPs; iron oxide nanoparticles; NOM; natural organic matter; EPS; extracellular polymeric substances; AASS; alginic acid sodium salt; WHO; World Health Organization; SEM; scanning electron microscope; HPLC; high perfo