دستگاه یادگیری شدید

در این صفحه تعداد 539 مقاله تخصصی درباره دستگاه یادگیری شدید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده دستگاه یادگیری شدید
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Extreme Learning Machine; Singular value decomposition; Big data; Big dimensional data; Fast approximation method
مقالات ISI دستگاه یادگیری شدید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; ROP prediction; Neural network; Least square support vector regression; Specific energy; Drilling efficiency; Extreme learning machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Transmission lines; Fault-location estimation; Fast Fourier transform; Traveling wave frequencies; Extreme learning machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; PSD; Particle Size Distribution; AE; Acoustic Emission; SVM; Support Vector Machine; ANN; Artificial Neural Network; ELM; Extreme Learning Machine; FP; False Positive; WP; Wavelet Packet; CV; Cross Validation; G-PSD; Good PSD; P-PSD; Poor PSD; DTT; Decisi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Toxicity; Ionic liquids; Quantitative structure-activity relationship; Extreme learning machine; Quantum chemistry descriptors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; PV array; Extreme learning machine; Maximum power point tracking; Particle swarm optimization; Craziness particle swarm optimization; Accelerate particle swarm optimization; Single layer feed-forward network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Gaussian derivative models; Extreme learning machine; Ensemble extreme learning machine; Texture classification; Gabor filters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Evapotranspiration; Machine learning; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Extreme learning machine; Terrestrial ecosystems; Eddy covariance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Wind speed forecasting; Variational mode decomposition; Gravitational search algorithm; Extreme learning machine; Gram-Schmidt orthogonal; Synchronous optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Pathological brain detection; Magnetic resonance imaging; Fast discrete curvelet transform; Extreme learning machine; Modified sine cosine algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; SGs; smart grids; UPs; utility providers; SMs; smart meters; AMI; advanced metering infrastructure; NTLs; non-technical losses; LP; linear programming; TLs; technical losses; SVM; support vector machine; ELM; Extreme Learning Machine; DT; decision tree; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; ACE; average coverage error; AIC; Akaike information criterion; AMAPE; adapted MAPE; ANEM; Australian National Electricity Market; ANN; artificial NN; ANOVA; analysis of variance; AWPI; average width of PIs; ARMAX; autoregressive moving average model with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; NWP; numerical weather prediction; CS; Cuckoo search; FS; fuzzy system; WRF; weather research and forecasting; KF; Kalman filter; ARIMA; auto-regressive integrated moving average; ARCH; autoregressive conditional heteroskedasticity; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Standardized precipitation index; Drought forecasting; Committee model; Extreme learning machine; Particle swarm optimization based adaptive neuro fuzzy inference system; Multi-linear regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Intermediate model; Global performance evaluation; Cross-parameterization; Feature selection; Extreme learning machine; Simulation data mining;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Hyperspectral image classification; Principal component analysis; Adaptive total variation filtering; Extreme learning machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Wind speed and power forecasting; Empirical mode decomposition; Kernel ridge regression; Random vector functional link network; Extreme learning machine; Mutated firefly algorithm; Multistep prediction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Biologically inspired model; Interaction between ventral and dorsal stream; Human action recognition; Incremental slow feature analysis; Extreme learning machine; Dual processing pathways;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Artificial neural networks; Extreme learning machine; Evolutionary computation; Multi-objective design; Submerged arches; Shape optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه یادگیری شدید; Quasi-curvature LLE; Quasi-curvature Local Linear Projection; Dimensionality reduction; Extreme Learning Machine;