آشنایی با موضوع

یک حالت شکست یک دلیل شکست است یا یک راه ممکن برای این شکست سیستم است. هنگامی که یک سیستم دارای بسیاری از راه های بالقوه شکست است، یعنی بطور ضمنی دارای حالت های شکست متعدد و یا ریسک های رقابتی است. وقتی که سیستم پیچیده تر است، حالت های شکست بیشتری وجود دارد. به عنوان مثال، یک زنگ هشدار دهنده خانه می تواند به دلیل یک باتری مرده یا از دست رفته، سیم کشی معیوب، آشکارساز ناقص یا زنگ خطر، ناکارآمد باشد. یک هواپیما می تواند حالت های خرابی بسیاری داشته باشد. شناخت حالت های شکست یا خرابی برای ارتقای قابلیت اطمینان محصول بسیار مهم است. در سیستم های اعلام حریق خانگی، باتری های مرده یا از دست رفته شایع ترین حالت خرابی هستند. تجزیه و تحلیل حالت ها و اثرات شکست (FMEA)، روش شناسی علل شکست و درک و فراوانی آنها است. هنگامی که شما حالت خرابی بالقوه و اثرات آنها را شناسایی می کنید، می توانید اقدامات اصلاحی مناسب و برنامه اجرا می کنند.
در این صفحه تعداد 414 مقاله تخصصی درباره حالت شکست یا حالت خرابی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حالت شکست یا حالت خرابی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Permanent deformation; Triaxial repeated load test; Computed Tomography scan; Air voids content; Resilient modulus; Failure mode; Internal structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Large-span spatial structure; Single-layer reticulated dome; Interior blast; Failure mode; Failure mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Checkered steel-encased concrete composite beam; Mechanical performance; Slip effect; Failure mode; Experimental study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Reinforced composite skin structures; Delamination deficiencies; Compression properties; Failure mode; Bearing capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Shaking table test; Coastal bridge pier; Non-uniform corrosion; Seismic performance; Accelerated corrosion; Failure mode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; AHP; Analytic Hierarchy Process; ALARP; As Low As Reasonably Practicable; ANP; Analytic Network Process; ATF; Artificial Transfer Function; B(B)N; Bayesian (Belief) Network; BT(A/D); Bow-Tie (Analysis/Diagram); CPN; Cost Priority Number; DO; Deterministic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Airship structure; Composite envelope; Weld seam; Noncontact measurement; Elastic constants; Failure mode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Offshore wind power foundation; Envelope of bearing capacity; Bearing performance; Failure mode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Tensile membrane action; Reinforced concrete slab; Large displacement; Fire; Parametric study; Failure mode; Deflection limit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Composite beam; Steel-plate-concrete composite deck; Fatigue performance; Failure mode; Experimental study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Concrete; 3D meso-scale model; Split Hopkinson pressure bar; Numerical simulation; Failure mode; Failure mechanisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Compression testing; Failure mode; Finite element method; Metallic hollow sphere; Nanoindentation; Porous material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Incremental flanging; Double-sided incremental forming; Deformation mechanics; Failure mode; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Reinforced concrete (RC) beam; Close-in explosion; Failure mode; Dynamic response; Double-end-initiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Engineered cementitious composite; Masonry infill walls; Out-of-plane behaviour; Strengthening; Bond strength; Cracking; Failure mode; Flexural testing; Loading rate; Retrofitting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حالت شکست یا حالت خرابی; Bucket foundation; Height to diameter ratio; Lateral bearing capacity; Failure mode; Model test; Finite element;